Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Anmelderordning for læskure inden for strandbeskyttelseslinjen


Sidst opdateret: 29.3.19

Der er indført en anmeldeordning for læskure til græssende husdyr til brug for kogræsserlaug og tilsvarende foreninger og til dyrehold i forbindelse med naturpleje inden for strandbeskyttelseslinjen.

Anmeldeordningen omfatter også erhvervsmæssigt dyrehold, når græsningen sker i forbindelse med naturpleje.
 
Det ønskede læskur skal anmeldes til Kystdirektoratet. Klik her for anmeldelse.
 
Hvis Kystdirektoratet ikke har gjort indsigelse inden 14 dage fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan læskuret opstilles uden dispensation eller tilladelse i forhold til strandbeskyttelseslinjen.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark