Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Bidragsfordeling ved kystbeskyttelse


Sidst opdateret: 7.9.18

Vejledning til bidragsfordeling ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

Som led i regeringens initiativer om kystbeskyttelse og klimatilpasning har Kystdirektoratet udarbejdet en vejledning til bidragsfordeling ved kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Vejledningen er også en opfølgning på Kystanalysen i 2016, hvor der blev foreslået en række tiltag, herunder at Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder en vejledning i udgiftsfordeling i forbindelse med kommunale kystbeskyttelsessager, der involverer flere grundejere.

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at understøtte kommunerne i den nødvendige fordeling af udgifter for kystbeskyttelsesprojekter efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, de såkaldte kommunale fællesprojekter.
Det er kystbeskyttelsesprojekter, som er igangsat af en kommune selv, eller på baggrund af, at en gruppe ejere af fast ejendom har bedt kommunen igangsætte en sag.

Vejledningen indeholder en trinvis proces, som kommunerne kan vælge at tage udgangspunkt i, og den suppleres af en eksempelsamling (Eksempler på bidragsfordeling, bilag C), der illustrerer vejledningens praktiske anvendelse.

Du finder vejledningen under Filer på denne side.

I forbindelse med modul 2 af undervisningsforløbet, Kommune med Kystansvar, der handler om kommunale fællesprojekter, er der også udarbejdet en elektronisk udgave af vejledningen.

Det samme gælder vejledningens eksempelsamling.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark