Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Bølgedøgn


Sidst opdateret: 13.4.16
”Hold da op, hvor har der været mange storme i år. Mon det er de her klimaændringer, som har gjort det?”. ”Nej, jeg husker tydeligt at i november 1993, da stormede det. Bølgerne var så høje som huse!”.

Vi kender vist alle sammen lignede udsagn, og hvordan var det nu vejret egentlig var? Det vil vi i Kystdirektoratet gerne hjælpe med at svare på. Så derfor har vi lavet begrebet bølgedøgn for at kunne sige, om der var været flere store bølger det ene år frem for det andet. Definitionen på et bølgedøgn er:

”Et døgn hvor bølgehøjden har været højere end 2 meter”

For feinschmeckere kan det oplyses, at der ikke er tale om sammenhængende døgn, at bølgehøjden er den signifikante bølgehøjde, dvs. gennemsnittet af den højeste 1/3 af bølgerne målt over en 20 minutters periode.

Endeligt kan det oplyses, at bølgedata kommer fra Kystdirektoratets bølgemåler ud for Fjaltring. Online data kan ses på kyst.dk online
Vi har valgt at vise antallet af bølgedøgn for hvert af årene 1992-2015 og månedsvis for hvert af årene. Hermed kan du se den store variation årene imellem og i løbet af de enkelte år.

I Kystdirektoratet bruger vi bølgedøgn til at planlægge vores opmålinger af havbunden og til planlægning af sandfodringer, idet begge disse er meget vejrafhængige. Groft sagt kan man sige, at antallet af bølgedøgn afspejler hvor mange dage, man har til at opmåle havbunden i.

Vi bruger også bølgedøgn til at finde sammenhænge mellem erosion af kysten, og den påvirkning kysten udsættes for som følge af bølger og strøm. Herved er det muligt at korrigere for forskellene i vejret de enkelte år, så effekten af kystbeskyttelsen fremtræder tydeligere.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark