Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Byudvikling på Limfjordstangerne


Sidst opdateret: 11.9.14

Om opgaverne

Lærervejledning.

Dette opgavesæt er en indføring i, hvordan et samfund på kanten af Vesterhavet har omstillet og udviklet sig i forhold til skiftene naturgivne og samfundsmæssige omstændigheder.  

I behøver ikke at besøge hverken Kystcentret eller Thyborøn for at kunne bruge opgaverne, men det er da bestemt en fordel. 

Opgavesættet egner sig til udskolingens ældste klasser, samt gymnasiet og kan med fordel benyttes tværfagligt i fagene geografi, samfundsfag, historie og dansk.  

Sættets fire første sider består af en hurtig historisk gennemgang, et kort over Limfjordstangernes udvikling, samt et nutidigt oversigtskort. Selve opgaverne findes på side 5. 

En række af opgaverne kan løses ved hjælp af de oplysninger der findes i sættet, andre er af mere overordnet (samfundsmæssig) karakter, og enkelte kræver enten kortanalyse eller et besøg i Thyborøn.

Sidst i denne lærervejledning kan du finde svarmuligheder og diskussionsoplæg til opgavernes spørgsmål.

Et undervisningsforløb om Limfjordstangernes byudvikling

Er dette emne overhovedet interessant for andre end os der bor her? Tja...

Geografi handler om at beskrive jorden i forhold til natur, kultur, samfund og økonomi. Her på tangerne er disse ting uløseligt forbundet.

Vestkystens uforsonlige natur har en stor betydning på vestjydernes folkesjæl, og har både skabt tragedier og rigdom. Den natur der tager land, ødelægger byer og tvinger folk væk giver dog næring til liv, for ude på havet og i fjorden lever nøglen til vort områdes eksistens - fiskene.

Fiskerierhvervet har undergået en utrolig udvikling – fra små kystfiskene bådelaug til supermoderne computerstyrede fiskerifabrikker, og det på blot 100 år! Med den teknologiske udvikling kom velstand, tilflytning og byudvikling, men i takt med større og mere effektive fiskeskibe kom der problemer med bl.a. tab af arbejdspladser (skibene i dag kræver en mindre besætning) samt overfiskning.

Temaer:

Fiskerierhvervets udvikling
Landskabsudvikling
Kystbeskyttelse
Miljøproblemer

Litteratur:

Hans Kirks: Fiskerne
H.C.Andersen: Historier fra klitterne

Links til relevante hjemmesider

Besøgslokaliteter lokale

Thyborøn Havn
Sneglehuset (i den gamle bydel af Thyborøn)
JyllandsAkvariet
Kystcentret
Lemvig Museum

Opgaverne:

• Hvorfor forsvandt byerne langs landtangen?Byerne forsvandt hovedsageligt pga. kystens tilbagerykning. Andre svarmuligheder kunne være øget fraflytning og tilsanding af jorde.  

• Oversigt over byer på landtangenSdr. Ålum – vækVester Agger - væk(Øster) Agger - i dag blot AggerNabe – forladt 1775Bolm – væk Toft – forladt 1825Thyborøn - stadig eksisterendeNørre Langer – ødelagt 1868Rønland – ja! her var faktisk en landsbyLangerhuse - stadig eksisterendeHarboøre - stadig eksisterende  I alt 11 byer, hvoraf 6 er væk og 1 er blevet til en fabriksgrund (Rønland).  

• Hvorfra stammer navnet ThyborønBesvarelsen kræver måske lidt lokalkendskab, men eleverne bør undre sig over at Thyborøn ikke er en del af (det nuværende) Thy. Før, og et stykke tid efter det endelige gennembrud hørte Thyborøn med til Agger sogn og dermed til landsdelen Thy. Sognegrænsen lå lige syd for Thyborøn. Etymologisk betyder Thyborøn altså Thyboernes røn, hvor røn er betegnelsen for et fladt eller stenet området. I forhold til resten af Thy, kan byen med rettes siges at ligge lavt/fladt. Først i 1900 tallet blev Thyborøn til en del af Ringkøbing Amt, og kom derfor også administrativt til at ligge søndenfjords. Lidt anekdotisk bør det nævnes at ’Røn’ er et typisk efternavn i området, men der er ikke beviselige tegn på at familierne Røn er særligt flade...  
• Identificer den ældste del af Thyborøn. Hvordan adskiller den sig fra resten af Thyborøn? Svaret til første del findes på Figur 3. Bemærk at en del kystlinien fra 1791, om man så kan sige, rager ind over det nuværende Thyborøn. Den gamle bydel (eller i daglig tale: ’gamle by’) ligger i dag i den sydvestlige del af Thyborøn.En alternativ løsningsmodel er at bruge historiske kort fra nettet. Her kan anbefales Geodatastyrelsen (www.gst.dk)  Man kan også blot benytte et nutidigt kort (f.eks. www.kraks.dk ). Her er det også muligt at se hvordan Gamle By adskiller fra resten af byen ved det kringlede vejforløb – et levn fra dengang der ikke var megen byplanlægning. Sammenlign evt. med villakvarterene øst for Gamle By, som blev opført omkring 1970’erne (Sprogøvej, Morsøvej, Furvej, etc.). Har man muligheden bør Gamle By besøges. Dels ses det at mange af husene er af ældre dato, men også at de har en karakteristisk ’sammenbygget’ stil. Ofte er der en slags kernehus, hvoromkring forskellige udhuse, skure og garager senere er tilføjet. Matriklerne er ofte forholdsvist små, men det gælder for meste af Thyborøn.  

• Hvordan adskiller kvinders arbejde sig i dag fra dengang, da landtangen ikke var gennembrudt? Et åbent spørgsmål...  

• Beskriv hvordan en typisk dag har set ud for datidens mænd? Et åbent spørgsmål... 

• Hvilke faktorer har indflydelse på, hvilket arbejde der kan lade sig gøre? Svaret kan være så simpelt som ’de naturgivne forhold’, men her fiskes der efter svar som årstiden og vejrforholdene. Årstiden fordi det har betydning for hvilke fisk man kan fange, men også pga. årstidernes skiftene vejrforhold. Man kan med rette også diskutere om den overordnede infrastruktur på tangerne har indflydelse på det mulige arbejde. F.eks. forsvandt studedriverne efter tangernes gennembrud, men til gengæld gav det mulighed for anlæggelse af en fiskerihavn, osv.  

• Hvordan adskiller de ting du kan finde på stranden i dag sig i forhold til tidligere? I dag finder man næsten kun skidt og møg, og ikke mange brugbare ting. Vi finder alt fra glaskrukker, plastikbøtter, fiskenet, reb, gamle sko og sågar olietønder og gamle fjernsyn! På Karen Thuborgs tid var det der drev i land en ressource – i dag er det mere en belastning.

På Karen Thuborgs tid var det, der drev i land en ressource – i dag er det mere en belastning.
Tilknyttet fil:    Historien Om Tangerne (2749 Kb)
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark