Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Dansk Kystkonference 2011


Sidst opdateret: 8.8.14

Hvordan skal kysterne se ud i fremtiden set i lyset af ny viden, en national kystbeskyttelsesstrategi, implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv og klimaændringer?

Under denne overskrift bød Kystdirektoratet til konference på Comwell i Kolding. To spændende dage med ca. 190 veloplagte og engagerede deltagere, der for første gang kunne stifte bekendtskab med Danmarks nye nationale kystbeskyttelsesstrategi og efterfølgende debattere dets indhold og visioner.

Dansk Kystkonference 2011 var i det hele taget en succes, hvor godt 20 spændende og inspirerende oplæg fra en lang række interessenter på kysterne, gav deltagerne ny viden, delte erfaringer og satte gang i diskussion og debat omkring forholdende på de godt 7.300 km danske kyster.

Emnerne på konferencen berørte blandt meget andet også EU's oversvømmelsesdirektiv samt klimaændringernes påvirkning af kysterne.

Filer
 Program 2011
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark