Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Derfor virker sandfodring


Sidst opdateret: 28.2.17
...se flere artikler om emnet i menuen til venstre.

Sand flytter sig - og det skal det gøre

Kysten er dynamisk, og de meteorologiske forhold og kystens udformning, helt fra yderste revle til klitrækken, er af afgørende betydning for udviklingen. Når bølgen ruller ind på lavt vand, hvirvles sand op fra havbunden.

Lokale bølge- og strømforhold afgør da, hvor og hvordan sandet flyttes rundt. Sandtransport foregår både på tværs og på langs af kysten, og aflejring af sand et sted vil medføre, at det mangler et andet sted.

Under storm med forhøjede vandstande, store bølger og kraftige strømme, øges sandtransporten væsentligt, da hele stranden nu typisk også er dækket med vand. Dette kan medføre stor erosion og kysttilbagerykning. Sandet er dog ikke pist væk men ligger i stedet ude på revlen eller længere nede af kysten, hvor det nu har en beskyttende virkning.

Revler fungerer som sanddepoter og har afgørende betydning for mængden af den bølgeenergi, der når helt ind på kysten. De lave vanddybder over revlen bevirker nemlig, at bølgerne bryder på revlen og dermed frigiver en masse energi, som ellers ville have ramt kysten og ædt af strand og klitter.

Billedet her fra Krogen nord for Søndervig, som er taget under stormen Dagmar den 9. januar 2015, illustrerer, hvordan bølgerne bliver brudt af revlen og dermed aftager væsentligt i styrke, inden de rammer kysten. Det betyder, at der ikke er nok bølgeenergi til at forårsage ødelæggelser på selve kysten. På grund af sandfodring er kystprofilet desuden meget fladt, hvilket også hæmmer bølgernes styrke og beskytter strand og klitter. Filmen nedenfor illustrer det samme.
Billedet her fra Krogen nord for Søndervig, som er taget under stormen Dagmar den 9. januar 2015, illustrerer, hvordan bølgerne bliver brudt af revlen og dermed aftager væsentligt i styrke, inden de rammer kysten. Det betyder, at der ikke er nok bølgeenergi til at forårsage ødelæggelser på selve kysten. På grund af sandfodring er kystprofilet desuden meget fladt, hvilket også hæmmer bølgernes styrke og beskytter strand og klitter. Filmen nedenfor illustrer det samme.
Under mildere vejrforhold vil kysten så igen opbygges, idet bølgerne langsomt skubber sand fra revlen og omkringliggende strande ind på kysten.

Jævnlig tilførsel af sand er nødvendig, hvis kysten skal undgå at rykke tilbage. Sandfodring er den eneste kystbeskyttelsesmetode, der kan tilføre kysten det sand, som uundgåeligt mangler, for at standse tilbagerykningen og dermed give os den sikkerhed, som vi ønsker.

Sandfodring som en buffer

Det er derfor ikke ligegyldigt, om vi sandfodrer eller ej.  Når Kystdirektoratet gentagende gange tilfører Vestkysten sand, er det fordi, vi ønsker at opbygge kysten, således vi skaber den sikkerhed og buffer, som vi ønsker.

Sandfodring medvirker til både en dynamisk natur og et rekreativt miljø.

Hele kystens profil har betydning

Når vi taler om sikkerhed, er det vigtigt ikke kun isoleret set at kigge på strandbredden eller klitterne men derimod hele kysttværprofilet.

Fodringsmetoden afhænger af kystens udseende, den ønskede virkning og ikke mindst økonomien. Det handler om at kystbeskytte i tide og søge optimerede helhedsløsninger.

Revlefodring og strandnærfodring ses typisk i områder, hvor revlen skal styrkes eller helt mangler, og hvor sikkerheden er moderat eller høj.

Områder hvor revler, strand og klitter ikke giver den ønskede sikkerhed og buffer benyttes i højere grad strandfodring.

Når vi strandfodrer, sikrer vi, at bølgerne i højere grad gnaver i fodringsmaterialet end i eksisterende klitter og skrænter. På den måde sikrer vi at bremse kysttilbagerykning og opretholde den nødvendige sikkerhed.

Se mere om hvordan sandfodring virker på denne film:

Og hvordan kysten fodres med sand via skib og rør:

Eller hvordan kysten fodres med sand fra skib via rainbowing:

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark