Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Din sag om kystbeskyttelse er flyttet til kommunen


Sidst opdateret: 31.8.18

Den 1. september 2018 overtager kommunerne kompetencen i sager om kystbeskyttelse på land og søterritoriet. Kompetencen har hidtil ligger i Kystdirektoratet.

Sager, der ikke er færdigbehandlet i Kystdirektoratet inden den 1. september 2018, vil blive overdraget til de respektive kommuner.

Derfor skal du efter d. 1. september 2018 rette alle henvendelser vedrørende din sag, til den kommune, som sagens adresser/matrikler tilhører. For eksempel: Hvis du har en sag vedrørende kystbeskyttelse af dit sommerhus, skal du kontakte den kommune, hvor dit sommerhus ligger.

Hvis du endnu ikke har en sag, men ønsker at søge om tilladelse til kystbeskyttelse, skal du ligeledes rette henvendelse til kommunen.

Flytning af kompetencen er en følge af kystbeskyttelseslovens §3 stk. 2 og stk. 3 som affattet ved lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af lov om kystbeskyttelse og forskellige andre love.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark