Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder


Sidst opdateret: 3.9.18

Som led i regeringens initiativer om kystbeskyttelse og klimatilpasning har Kystdirektoratet udarbejdet udkast til en vejledning om kystbeskyttelsesmetoder. Materialet er i høring til den 3. oktober 2018.

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at understøtte kommunerne i dialogen med borgere og rådgivere.
Vejledningen indeholder foruden en gennemgang af almindeligt anvendte kystbeskyttelsesmetoder også en beskrivelse af de naturlige processer og dynamikker, såsom bølgedynamik og sedimenttransport, der udgør præmissen for aktivitet i kystzonen.
Desuden gives eksempler på kombinerede kystbeskyttelsestiltag og multifunktionelle anlæg.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 3. oktober 2018. Bemærkninger kan sendes til kdi@kyst.dk.

Du finder høringsmaterialet under "Filer".

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark