Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hvad er aktive kystdræn


Sidst opdateret: 1.3.17

Et aktivt kystdræn er et patenteret system, der fungerer ved at sænke grundvandstrykket og bortdræne vand fra stranden. Der installeres et vandret drænrør i plastic langs strandlinjen i bølgernes opskylszone mellem en halv og to meter nede i sandet. Drænet forbindes til en pumpesump, hvor vandstanden holdes lav ved pumpning. Det eneste synlige element er således installationerne i forbindelse med pumpestationen. Det oppumpede vand er salt og ledes tilbage til havet eller, hvis muligt, til en bagvedliggende lagune. På en tidevandskyst placeres drænet nær højvandslinjen.

Skitse af kystdrænets virkemåde under forhøjet vandstand og bølgeopskyld. Kilde:Dansk Hydraulisk Institut (DHI) og tegnestuen Hasløv & Kjærsgaard.
Skitse af kystdrænets virkemåde under forhøjet vandstand og bølgeopskyld. Kilde:Dansk Hydraulisk Institut (DHI) og tegnestuen Hasløv & Kjærsgaard.

Kystdrænet virker på to måder. Dels bliver bølgernes opskyl en anelse kraftigere end tilbageskyllet på grund af bortpumpningen af vand fra opskylszonen. Dels medfører grundvandsstrømningen, at der dannes et nedadrettet vandtryk, der virker stabiliserende på sandet. Kystdrænet vil derfor medføre, at der samles en sandpude omkring strandlinjen under mere milde bølgeforhold. Under en storm vil kræfterne være så voldsomme, at kystdrænet ikke spiller nogen særlig rolle, men det sand, der har samlet sig før stormen vil gøre stranden mere modstandsdygtig mod akut erosion. Stranddrænet virker på den måde som en mindre strandfordring, der gentages mellem stormene med sand, der tages længere ude i det aktive profil. Det kan således give en bredere og mere attraktiv strand.

Stranddrænet fungerer på sandstrande med kornstørrelse op til omkring 1 mm, grovere materiale har for stor permeabilitet og vil kræve pumpning af store vandmængder. Det kræver en vis bølgeaktivitet for at kunne samle sand, men metoden er mindre egnet på højt eksponerede kyster, fordi mængden af sand, der samles, vil være lille i forhold til, hvad der eroderes under en storm. En høj grundvandsstand i baglandet kan medføre udsivning af vand på stranden og være ugunstig for erosionsforholdene. Stranddrænet kan her være en effektiv modforanstaltning.

Stranddrænet er kun effektivt omkring drænrøret og har ikke nogen effekt længere ude i kystprofilet. Det er derfor ikke effektivt mod kronisk erosion. Installationen kan blive ødelagt, hvis den blotlægges på grund af erosion, og det må derfor sikres, at et stranddræn installeres på en strand, der i øvrigt er stabil, og hvor den akutte erosion ikke vil være så kraftig, at sandet over drænrøret føres bort. Stranddrænet kan derfor også være et supplement til sandfordring på en kyst udsat for kronisk erosion.

Kystdirektoratet benytter ikke metoden, da den ikke er økonomisk fordelagtig, men den er i brug i de indre danske farvande eksempelvis Karrebæksminde.

Fordele ved aktive kystdræn

  • Forøger aflejring af sand på stranden
  • Giver lidt beskyttelse mod akut erosion
  • Kan modvirke udsivning på stranden, hvor der er høj vandstand i baglandet
  • Har minimal effekt på strandens udseende

Ulemper ved aktive kystdræn

  • Er ikke effektiv mod kronisk erosion
  • Er dyrt i drift
  • Kan blive ødelagt under storm
  • Metoden er ikke egnet til højt eksponerede kyster
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark