Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hvad er diger


Sidst opdateret: 2.8.18
Sønderjysk havdige
Sønderjysk havdige

Et dige har til formål at beskytte bagvedliggende bebyggelse og arealer mod oversvømmelse. Et dige er oftest udformet med en kerne af sand, overlagt med klæg/ler og beplantet med græs eller asfalt. Den endelige udformning af et diges dimensioner samt materialevalg er afhængig af lokale forhold og den ønskede designstyrke. Der skelnes ligeledes imellem to typer af diger: Havdiger og ådiger.

Et havdige bør placeres tilbagetrukket fra kystlinjen med et forland for at minimere risikoen for erosion og slitage på diget i form af direkte bølgepåvirkning i normal- og højvandssituationer. Placeres et havdige derimod som et fremskudt dige uden forland, bør der etableres skræntfodsikring, da placeringen ude ved kystlinjen bevirker, stor bølgepåvirkning og slitage.
 
Havdiger bør generelt etableres med svagt hældende forskråninger. Bølgeenergien spredes da ud over et større areal, og mindsker dermed bølgepåvirkningen på diget, hvilket øger sikkerheden og nedsætter risikoen for dige sammenstyrtning og gennembrud. 

Ådiger placeres direkte på åbrinken og er hensigtsmæssige i forbindelse med åudløb i områder med hyppige forhøjede vandstande. Ådiger er typisk opbygget med en jordkerne beplantet med græs.

 
 
Principskitse for et dige
Principskitse for et dige
For at sikre størst mulig modstandskraft bør diget tilsås med en blanding af græsser. Den anbefalede græsblanding for havdiger fremgår af tabellen
For at sikre størst mulig modstandskraft bør diget tilsås med en blanding af græsser. Den anbefalede græsblanding for havdiger fremgår af tabellen
Eftersyn og vedligeholdelse af et dige er nødvendigt, for at sikre at den designede digestyrke altid er tilstede. Minimering af uønsket skade fra både dyr og mennesker, samt sikring af intakt klægdække og tæt veltrimmet græsdække bør tilstræbes.

Forstærkning af et dige kan blive nødvendigt og sker typisk i form af forhøjning, udfladning af forskråning, forstærkning af bagskråningen og/eller øget klægtykkelse.

Ulemper ved diger

 • Kan blokkere udsyn
 • Ikke direkte adgang til kysten

Se også siden Er der behov for kystbeskyttelse?

  Fordele ved diger

  • Mindsker risikoen for oversvømmelse
  Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
  Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

  Webdesign & CMS by MCB Denmark