Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hvad er høfder


Sidst opdateret: 25.9.17
Høfdegruppe ved Bovbjerg
Høfdegruppe ved Bovbjerg

Formålet med etablering af høfder er at indfange sand og dermed reducere kysttilbagerykningen.
Høfder anlægges vinkelret på kysten, hvilket bevirker den langsgående sedimenttransport, genereret af bølger og lokale strømninger, ikkelængere kan passere uhindret langs kysten.

Det er en forudsætning for høfders virkning og stabilitet, at der er sediment på strækningen. Sediment aflejres på opstrøms side, mens erosion forekommer på nedstrøms side. Høfder forårsager dermed store negative gener for strækningen nedstrøms.

Ved etablering af høfder er det nødvendigt at kompensere for sedimenttabet. Kombineres etablering og vedligeholdelse af høfder med kystfodring opnås en mere effektiv kystbeskyttelse, og forøget erosion på nedstrøms kyststrækninger undgås.

Høfder kan etableres enkeltvis eller i grupper. Ved etablering af høfdegrupper anbefales ydermere en terminal afslutning, hvor endehøfderne afkortes. Dette bevirker dels en bedre fordeling af sediment i mellem høfderne samt mindsker skadelige virkninger nedstrøms. Da der er en del negative konsekvenser ved høfder anbefales nyetablering derfor sjældent.

 
Høfdegruppe med terminal afslutning
Høfdegruppe med terminal afslutning
Principskitse for opbygning af høfde med og uden kerne
Principskitse for opbygning af høfde med og uden kerne
Høfders opbygning samt dimensioner kan være forskelligt samt have forskellige udseender. En høfde er typisk opbygget med en beton-, sten- eller sandkerne overlagt med sten eller blokke. Det anbefales at udlægge en filterdug under høfdekonstruktionen for at forhindre erosion, sætning samt at høfden sandgår.
Illustration af en høfde
Illustration af en høfde

Fordele ved høfder

 • Reducerer tilbagerykningshastigheden i det kystnære profil
 • Bredere strande på opstrøms side

Ulemper ved høfder

 
 • Blokerer den langsgående sandtransport, hvilket giver forøget erosion nedstrøms
 • Standser ikke skrænterosion
 • Forringer strandens æstetiske værdi
 • Forstejling af kystprofil søværts for høfderne
 • Vanskeliggør passage på stranden
 • Reducerer badesikkerheden pga. stærk strøm omkring høfden

Se også siden Er der behov for kystbeskyttelse?

   
  Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
  Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

  Webdesign & CMS by MCB Denmark