Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hvad er klitter


Sidst opdateret: 16.6.17
Initieret klitdannelse ved beplantning af hjælme.
Initieret klitdannelse ved beplantning af hjælme.

Klitter beskytter bagvedliggende områder mod oversvømmelse  samt kan virke som sandreservoir.

Klitter dannes naturligt som resultat af sandfygning. Vindretning og vindstyrke samt tilgængeligheden af mobilt sand er afgørende for klitternes størrelse og udbredelse. Ved brug af sandflugtsdæmpende foranstaltninger, som strandbeplantning eller faskiner, fremmes opbygningen af klitter.

Ønskes processen yderligere fremskyndet, kan kunstige klitter etableres maskinelt ved tilførsel af sand. Det påpeges, at unaturlig høje klitter bør undgås, da klitten reelt er svagere og mindre modstandsdygtig overfor stormes hærgen, modsat de bredere opbyggede klitter. Ved hyppige oversvømmelseshændelser bør etablering af et dige overvejes.

Klitter ved Blåvand
Klitter ved Blåvand

Fordele ved klitter

  • Mindsker risikoen for oversvømmelse
  • Mindsker erosion
  • Forbedre strandens æstetiske værdi

Ulemper ved klitter

  • Standser ikke kysttilbagerykning

Se også siden Er der behov for kystbeskyttelse?

    Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
    Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

    Webdesign & CMS by MCB Denmark