Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hvad er mobil højvandsbeskyttelse


Sidst opdateret: 16.6.17
Mobil højvandsbeskyttelse i Lemvig
Mobil højvandsbeskyttelse i Lemvig
Mobil højvandsbeskyttelse kan benyttes i situationer, hvor forhøjet vandstand truer ikke allerede beskyttet arealer. Mobile højvandsbeskyttelsessystemer kræver ingen eller kun få faste installationer. Systemerne sættes op ved varsling af ekstraordinære høje vandstande, som kan føre til oversvømmelse, og kan umiddelbart efter varslingsophøret eller hændelsen nedtages.
 
Eksempler på mobile højvandsbeskyttelsessystemer er sandsække, midlertidige højvandsvægge, skotter, klapper etc.

En oversvømmelseshændelses udbredelse og hyppighed er afgørende for, hvilke og hvor ofte mobile højvandstandsystemer skal opsættes. Ved hyppig oversvømmelse bør det vurderes, om det ikke er mere hensigtsmæssigt at etablere permanent højvandsbeskyttelse, såsom et dige eller en højvandsmur.

Fordele ved mobil højvandsbeskyttelse

 • Kan opstilles når nødvendigt
 • Kan bruges flere steder afhængig af hvor oversvømmelsen optræder
 • Ingen hindring af områdets daglige funktion

Ulemper ved mobil højvandsbeskyttelse

 
 • Etablering under sjældne forhold kræver professionelt beredskab
 • Stor risiko for fejlfunktion grundet manuel operation
 • Kræver mange mandetimer

Se også siden Er der behov for kystbeskyttelse?

   
  Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
  Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

  Webdesign & CMS by MCB Denmark