Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Klimaændringer


Sidst opdateret: 2.3.17
Rubjerg Knude fyr
Rubjerg Knude fyr
De senere års mange oversvømmelser, orkaner, jordskred og andre klimatiske anormaliteter har øget fokus på vores klimas stadige forandring.

I den forbindelse er det en af Kystdirektoratets hovedopgaver at rådgive Miljø- og fødevareministeriet, kommuner, andre offentlige instanser og ikke mindst borgerne om kystbeskyttelse på Jyllands vestkyst, Vadehavet og de indre danske farvande.  

Kystdirektoratet analyserer løbende kystudviklingen på Vestkysten, og det vil således være muligt løbende at forholde sig til klimaforandringerne og tilpasse indsatsen i forhold til den konstaterede udvikling. Desuden genberegnes statistikker for ekstremvandstande over hele landet ca. hvert 5. år, der medtager de stormfloder, der har været i perioden.

Herunder findes en række links til en del af det arbejde, som Kystdirektoratet udfører for at skabe basis for en langsigtet planlægning af de danske kyster. Nogle af de mange spændende links kan også findes i menuen til venstre.  

Kystplanlægningsværktøj

Kystplanlægningsværktøjet er et screeningsværktøj til kystplanlægning under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling.

Værktøjet er et screeningsværktøj til at screene en kysts fysiske forhold. Screeningen kan danne basis for en beslutning, om der behov for en mere detaljeret og præcis analyse af de fysiske forhold.

Gå til kystplanlægningsværktøjet her

Økonomi og oversvømmelsesdirektiv

Fremtidige klimaændringer forudses, at medføre større pres på landets kyster med behov for forstærkning af eksisterende kystbeskyttelse samt nyanlæg af kystbeskyttelse på andre strækninger.

Det forudses, at risikobegrebet i stadigt højere grad vil komme til at spille en rolle i dimensionering af kystbeskyttelsen samt beslutning om og prioritering af kystbeskyttelsesindsatsen.

Læs mere om samfundsøkonomisk analyse og oversvømmelsesdirektiv her

Klimavariationer contra klimaændringer

Er det klimaændringerne der er skyld i en rigtig god varm sommer eller en enkelt kraftig storm?

Hvad med de kraftige regnbyger eller en vinter helt uden sne? Eller er der blot tale om enkelstående tilfælde? Hvad er op og ned i begreberne klimaændringer og de årlige variationer?
 
Få svaret på siderne her

Klimatilpasningsportal

Borgere, myndigheder og erhvervsorganisationer kan på en fælles portal hente viden, inspiration og meget andet om klimaændringernes betydning.

Portalen samler i første omgang den eksisterende viden om klimaændringer og klimatilpasning i Danmark indenfor en lang række områder, deriblandt påvirkningerne på vores kyster og havne.

Indenfor de mange emner og områder indeholder portalen en række cases, der til inspiration beskriver hvordan borgere, kommuner og virksomheder har grebet konkrete tilpasninger an.

www.klimatilpasning.dk

Regeringens Klimatilpasningsstrategi

Der er generel enighed om, at der sker menneskeskabte klimaændringer nu og i fremtiden. Hvor store disse bliver, afhænger af hvorledes den menneskelige udvikling bliver fremover.

Uanset hvad denne bliver, skal der ske en eller anden form for klimatilpasning.

Derfor har Regeringen udarbejdet en klimatilpasningsstrategi, som er udarbejdet i en tværministerielt arbejdsgruppe hvor Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen har været sekretærer
 
Den nationale klimatilpasningsstrategi kan læses her
 

Højvandsstatistikker

Kystdirektoratet udgiver hvert 5. år en opdateret statistik over observerede ekstraordinære høje vandstande i Danmark.

Ved den seneste revision er der beregnet højvandstandsstatistikker for 55 lokaliteter i Danmark.

Der er desuden beskrevet hvorledes de forventede vandstandsstigninger, som følge af klimaændringer, allerede nu kan indgå i planlægningen af de kystnære områder.

Læs mere om højvandsstatistikker

Klimaændringernes effekt

De danske kyster vil blive berørte af klimaændringer. Det viser en samling af flere forskellige analyser, som Kystdirektoratet over en lang årrække har lavet.

Disse analyser, der er en del af Kystdirektoratets kysttekniske udviklingsprojekter, er nu samlet i en rapport "Klimaændringers effekt på kysten".

Læs mere om rapporten og alle delrapporter her

Landbevægelser i Danmark

Klimaændringer giver os udfordringer i forhold til, hvordan vi i fremtiden skal planlægge og tilpasse os stigende vandstande i havet. Ligesom der er forskelle i stormflodsvandstandene rundt omkring i Danmark, vil landbevægelser have indflydelse på risikobilledet i de kystnære områder. Her præsenteres for første gang et kort over de absolutte vertikale landbevægelser i Danmark.

Læs mere om landbevægelser i Danmark her 

Udvikling af Vadehavet

Udviklingen af Vadehavet vil også ændre sig i takt med stigningen i vandstanden, og Kystdirektoratet følger løbende udviklingen.

Mere om udviklingen af Vadehavet her


Analyse af middelvandstanden

Kystdirektoratet har undersøgt data fra Vadehavet for at beskrive langtidsudviklingen i middelvandstandene. Dermed kan man se om vandstanden lokalt i Danmark stiger som beregnet, og dermed lave bedre forudsætninger for klimatilpasningsindsatsen.

Læs mere om middelvandstanden i Vadehavet her
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark