Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelse ud for Lønstrup


Sidst opdateret: 8.4.13
Luftfoto af Lønstrup og sommerhusområdet
Luftfoto af Lønstrup og sommerhusområdet
Efter stormen den 24. november 1981
Efter stormen den 24. november 1981
Oversigtskort
Oversigtskort

Det nuværende kystbeskyttelsesanlæg
Kystbeskyttelsesanlægget, som er projekteret af Kystdirektoratet, blev udført i 1982-83. Staten dækkede 50% af udgifterne, medens Hjørring Kommune og Nordjyllands Amt hver dækkede 25%. Anlægget består af:

• skråningsbeskyttelse
• kystfodringssand
• bølgebrydere

Skråningsbeskyttelse

Skråningsbeskyttelsen er den konstruktion, der er placeret ved klintens fod. Skråningsbeskyttelsen er opbygget af norske brudsten og har til opgave at beskytte den bagvedliggende klint mod erosion i stormsituationer med høj vandstand og store bølger.

Kystfodring
Kystfodring består i at tilføre stranden sand. Derved opnår man at opretholde en høj strand, hvorved en stor del af bølgeenergien nedbrydes, inden bølgerne rammer skråningsbeskyttelsen. Under anlægsarbejdet blev der tilført ca.100.000 m³ fodringssand. Sandet stammer fra oprensning i indsejlingen til Hirtshals Havn.

I de efterfølgende år er der tilført strækningen 20-30.000 m³ fodringssand om året fra vestmolen i Hirtshals for at kompensere for det naturlige erosionstab på strækningen.

Bølgebrydere
Bølgebryderne er brudstenskonstruktionerne lige uden for kystlinien. Som navnet siger, nedbryder bølgebryderne en del af den indkommende bølgeenergi, således at bølgepåvirkningerne indenfor på skråningsbeskyttelsen bliver reduceret. Mindst lige så vigtigt er det imidlertid, at bølgebryderne er med til at holde på fodringssandet.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark