Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelse ved Fjaltring


Sidst opdateret: 1.3.17
Flyfoto fotograferet 2003
Flyfoto fotograferet 2003
Oversigtskort
Oversigtskort
Høfdernes historie
Vesterhavets bølger og strøm nedbryder (eroderer) den jyske Vestkyst. For at forhindre oversvømmelse og tab af bygninger og landbrugsjord har staten derfor siden 1875 udført kystbeskyttelse på Vestkysten.

Høfde 1-12 ved Ferring blev anlagt i 1875-83. Høfderne A-K fra Bovbjerg til Trans blev anlagt i 1909-37, mens høfde Q ved Fjaltring blev anlagt i 1934. Høfderne L-P blev senere anlagt i 1959-62.

Høfder og erosion (nedbrydning)
Høfderne er bygget af granitblokke og beton. De største sten vejer op til 15 tons stykket. Granitblokkene er hentet med skib i Norge. Høfderne mindsker erosionen (nedbrydningen af kysten), men kan ikke standse den helt.
Illustration af Læside-erosion
Illustration af Læside-erosion
De skaber til gengæld et andet problem: Læside-erosion. Det er – forenklet sagt – turbulens (uro) i vandet i læ af høfden. Ved nordvestenvind skaber det erosion syd for høfden. Efter høfderne ved Fjaltring blev bygget, var erosionen af kysten syd for høfde Q særlig stor, op til 10 meter om året. For at beskytte kysten blev der derfor i 1980´erne bygget bølgebrydere og skråningsbeskyttelse på strækningen, samtidig med at kystfodring (indpumpning af sand) blev taget i brug.

Kystfodring

Kystdirektoratet bygger ikke længere nye høfder, men beskytter nu kysten ved at pumpe sand ind på stranden til erstatning for det sand, som havet tager. Metoden blev taget i brug i Danmark i 1970’ erne og der bliver nu årligt indpumpet ca. 2,5 mio. m³ sand på Vestkysten. Udgiften betales af staten, Ringkjøbing Amt og de berørte kystkommuner.
Kystfodring med sand ved Fjaltring siden 1986 har standset den naturlige tilbagerykning af kysten og giver en mere naturlig kyst til gavn for både lokalbefolkningen og egnens gæster.
Et specialbygget skib (sandpumper) suger sandet op fra havbunden i 20 m dybde
Et specialbygget skib (sandpumper) suger sandet op fra havbunden i 20 m dybde
Et specialbygget skib (sandpumper) suger sandet op fra havbunden i 20 m dybde.
Sandet sejles ind til kysten, hvor det pumpes ind på stranden
Sandet sejles ind til kysten, hvor det pumpes ind på stranden
Sandet sejles ind til kysten, hvor det pumpes ind på stranden. Skibet kan laste 2.000 m³ sand ad gangen og arbejde i op til 1,5 m høje bølger.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark