Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelse ved Fjand


Sidst opdateret: 1.3.17
Fjand Badeby
Fjand Badeby

Klitterne på Sdr. Thorsminde Tange

Oversigtskort
Oversigtskort
Klitterne på Sdr. Thorsminde Tange mellem Fjand og Thorsminde beskytter området omkring Nissum Fjord mod oversvømmelse. Vesterhavets bølger eroderer (nedbryder) stranden og klitten, og der er gennem årene forsvundet ca. 2 meter kyst om året i gennemsnit.    

Stormen i 1981

Med tiden var klitten ved Fjand Badeby blevet smal, og under den voldsomme storm i 1981 skyllede bølgerne ind over klitten og ned i Fjand Badeby. Husene er omgivet af diger, så vandet kunne ikke slippe ud igen, men blev ved med at stige. Til sidst stod vandet flere meter højt i Fjand Badeby, og mange huse var oversvømmet.
Fjand Badeby efter stormen november 1981
Fjand Badeby efter stormen november 1981
Nuværende kystbeskyttelse
Efter stormen i 1981 blev omfattende kystbeskyttelsesarbejder iværksat. Ved Fjand består de af bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og kystfodring.
 
Bølgebryder
Bølgebryderne er opbygget af 1 – 3 tons store granitblokke. De bryder bølgerne, så disse ikke rammer så hårdt ind på stranden og klitten. Bølgebryderne holder desuden på sandet, så det ikke så let forsvinder ud i havet. Stenene i bølgebryderne er hentet i Norge.
Bølgebryder under udførelse
Bølgebryder under udførelse
Bølgebryderne er bygget af granitblokke, og ligger langs med kysten ude i vandkanten
Skråningsbeskyttelse
er en skråtstillet mur af 2 og 3 tons tunge betonblokke. Muren forhindrer havet i erodere i den resterende smalle klit.
Skråningsbeskyttelse under udførelse
Skråningsbeskyttelse under udførelse
Skråningsbeskyttelse er en skrå mur foran (eller inde i) diget bygget op af betonblokke
Kystfodring
Ved Kystfodring beskyttes kysten ved at indpumpe sand på stranden eller på havbunden tæt ved land. Sandet erstatter det sand, som havet har taget, og forhindrer erosion af klitten.

På figuren vises princippet for kystfodring. Der bliver årligt indpumpet ca. 2,5 mio. m3 sand på Vestkysten fra Årgab til Agger.
Sandet suges op fra havbunden på 20 m vanddybde
Sandet suges op fra havbunden på 20 m vanddybde
Sandet suges op fra havbunden på 20 m vanddybde. Sandpumperen sejler ind til kysten indtil den rammer revlen på 5 m dybde.
Illustration af (regnbuemetoden)
Illustration af (regnbuemetoden)
Skibet pumper sandet over stævnen (regnbuemetoden), og sandet lander på havbunden foran skibet tæt på stranden.
Kystfodring med sand ved Fjand har standset den naturlige tilbagerykning af kysten og giver en mere naturlig kyst til gavn for både lokalbefolkningen og egnens gæster.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark