Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelse ved Skagen


Sidst opdateret: 1.3.17

Kystbeskyttelse ved Skagen

Luftfoto over Grå Fyr og Grenen
Luftfoto over Grå Fyr og Grenen

Kystudvikling

Skitse af Grenens udvikling
Skitse af Grenens udvikling

Skagens odde vokser med gennemsnitlig 10 m om året mod nordøst. Det sker, fordi bølgestrømmen på Skagerrakkysten vest for Grenen aftager, og der aflejres derfor store mængder sand på Nordstranden.
Samtidigt eroderes Kattegatkysten på en strækning nordøst for havnen. Denne erosion er siden 1970’erne reduceret betragteligt ved hjælp af faste konstruktioner bølgebrydere langs kysten mellem havnen og Grenen.

Siden 1990 er de faste værker suppleret med fodring på stranden på de strækninger, hvor kysten rykker tilbage. Det har medført en standsning af kystliniens tilbagerykning på de beskyttede strækninger.

Bølgebrydere

På størstedelen af strækningen nord for havnen og ved Damsted syd for havnen er anlagt et system af bølgebrydere. Bølgebryderne virker på den måde at de - som navnet siger - bryder bølgerne, så disse ikke rammer kysten med fuld styrke. Derved nedsættes den naturlige erosion af stranden. Se nedenstående figur.

Kystfodring

Illustration af bølgebrydere og udlagt fodringssand
Illustration af bølgebrydere og udlagt fodringssand
Til vedligeholdelse af stranden fodres med sand langs den del af kysten, som er udbygget med bølgebrydere. Kystfodring sker ved, at stranden tilføres sand udefra. Fodringssandet udlægges langs klitfoden og forhindrer i første omgang erosion i klitten under højvande. Når sandet trækkes ud i kystprofilet, medvirker det til opbygning af et højere strand- og kystprofil. Såfremt der udlægges en tilstrækkelig mængde fodringssand, vil erosionen af stranden blive standset.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark