Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelse ved Thorsminde


Sidst opdateret: 1.3.17
Skråfoto over Thorsminde Havn 19.06.2007
Skråfoto over Thorsminde Havn 19.06.2007
Oversigtskort
Oversigtskort
Klitterne på Thorsminde tangerne beskytter området omkring Nissum Fjord mod oversvømmelse under en storm. Før i tiden har Vesterhavets bølger og strøm eroderet ca. 2 meter strand og klit om året, og efterhånden var klitterne på tangerne blevet så smalle, at der var risiko for gennembrud under en storm. Derfor blev der i 1941-49 bygget et dige bag klitterne på tangerne fra Mærsk (syd for Fjaltring) til Fjand. Samtidig blev landevejen anlagt øst for diget.

Stormen i 1981

Stormen i november 1981 var den kraftigste på Vestkysten i nyere tid. På tangerne skyllede bølgerne over klitterne, og landevejen stod lokalt under vand. Syd for indsejlingen i Thorsminde blev klitten skyllet bort og vandet strømmede ind i fiskerihavnen og oversvømmede bygningerne.
Thorsminde 1981: Klitten syd for havnen er næsten skyllet bort
Thorsminde 1981: Klitten syd for havnen er næsten skyllet bort

Thorsminde 1981: Husene på kajen er oversvømmet
Thorsminde 1981: Husene på kajen er oversvømmet

Nuværende kystbeskyttelse ved Thorsminde

Efter stormen i 1981 blev diget lige syd for indsejlingen og på tangerne forstærket med 9 km skråningsbeskyttelse. (skråtstillet mur af betonblokke)
Illustration af læsideerosion
Illustration af læsideerosion
Syd for indsejlingen, hvor erosionen er særlig stor p.g.a. læsideerosion er anlagt bølgebrydere. De er bygget af 1-3 tons store granitblokke.

Kystfodring

Kysten beskyttes nu ved at indpumpe sand på stranden eller på havbunden tæt ved land. Sandet erstatter det sand, som havet har taget, og forhindrer erosion af stranden og klitterne.

Indsejlingen til Thorsminde Havn sander jævnligt til. Sandet fjernes med en sandsuger, som derefter pumper sandet ind i et depot bag bølgebryderne. Her fra transporteres sandet med entreprenørmaskiner ned på stranden syd for Thorsminde og fordeles. I alt indpumpes på denne måde årligt 100.000 m3 sand på Søndre Thorsminde Tange, og kystfodringen har standset tilbagerykningen af kysten ved Thorsminde.
 
På hele Vestkysten bliver årligt indpumpet ca. 2,5 mio. m3 sand til kystfodring.
Et specialbygget skib (sandpumper) suger sandet op fra havbunden i 20 m dybde
Et specialbygget skib (sandpumper) suger sandet op fra havbunden i 20 m dybde
Et specialbygget skib (sandpumper) suger sandet op fra havbunden i 20 m dybde.
Sandet sejles ind til kysten, hvor det pumpes ind på stranden
Sandet sejles ind til kysten, hvor det pumpes ind på stranden
Sandet sejles ind til kysten, hvor det pumpes ind på stranden.
Skibet kan laste 2.000 m³ sand ad gangen og arbejde i op til 1,5 m høje bølger
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark