Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelse


Sidst opdateret: 28.2.17

Kystens dynamik

Mennesket har bosat sig nær kysten gennem generationer, og vores virke har medført, at vi ikke altid finder det hensigtsmæssigt eller kan tillade en naturlig udvikling af kysten.

Kysten er under kontinuerlig forandring, da bølger og vind dagligt former kysten. Bølger dannes af vinden og deres størrelse samt udbredelse er afhængig af vindstyrken og vindretningen. Når bølgerne nærmer sig land, hvirvles der sediment op fra havbunden. Sedimentet transporteres med bølgernes energi på langs og på tværs af kysten, hvilket bevirker, at kystprofilet både over og under vand konstant er under forandring.

Bølgernes opskyl og tilbageskyl bevirker, at stranden, klitten eller skrænten ændrer form. Lokale strømninger og bølger har derfor afgørende indflydelse på, hvordan sedimentet flytter rundt. Når sedimentet aflejres et sted, mangler det andet steds.

Udviklingen af en kyst er ligeledes præget af meteorologiske hændelser samt årstiden. Under storme med forhøjede vandstande, store bølger og kraftige strømninger, er sedimenttransporten og dermed også erosionen stor, hvilket bevirker kysttilbagerykning.

Under mildere vejrforhold opbygges kysten, da de roligere bølge- og strømforhold foranleder sedimentaflejring. Erosion og aflejringsmønstre er afhængig af faktorer som bølge- og strømforhold, et områdes bundforhold, topografi og geologi, sedimenttilgængelighed samt størrelsen af sedimentkornene.

God kystbeskyttelse sikres gennem flere sammenhængende processer

For at kunne udføre den rigtige kystbeskyttelse, er opmåling, data og bearbejdning af data vigtig, og først derefter kan den optimale indsats planlægges. De sammenhængende processer, kan du se beskrevet i denne video.
 
Paraglider ved Bovbjerg på den jyske vestkyst - lige ud for den første høfde 1 fra 1875
Paraglider ved Bovbjerg på den jyske vestkyst - lige ud for den første høfde 1 fra 1875
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark