Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelsesmetoder


Sidst opdateret: 3.9.18

Kystbeskyttelse påvirker kysten

Sandfodring på den jyske vestkyst
Sandfodring på den jyske vestkyst
Alle former for kystbeskyttelse påvirker i større eller mindre grad de naturlige processer på kysten. Derfor skal kystbeskyttelsen i videst muligt omfang sigte mod at være naturlig, teknisk optimeret og fremstå som en helhedsorienteret løsning.

Der er ikke to kyster, som er ens, det er derfor vigtigt, at de lokale forhold omkring bølger, vind, sedimenttransport, vanddybde mv. medtages i projekteringen af et kystbeskyttelsesanlæg. Dermed opnås den bedst mulige effekt, og negative følgevirkninger minimeres. En optimeret løsning kan være en kombination, hvor flere kystbeskyttelsesmetoder inddrages.

Etablering af hårde konstruktioner som høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelse medfører typisk store gener i nedstrøms retning, da det sediment, som høfder og bølgebrydere samler, samt det sediment havet nægtes adgang til ved tilstedeværelse af skråningsbeskyttelse, mangler længere nede af kysten. Hårde konstruktioners indgreb i naturens nuturlige dynamik medfører erosion og kysttilbagerykning nedstrøms.

Etableringen af hårde konstruktioner kan ikke standse kysttilbagerykningen af en erosionsramt kyst men kun reducere den. Derimod kan fodring med sand, ral eller lignende bremse kysttilbagerykningen, idet man her kunstigt tilfører det sediment, som ellers naturligt fjernes fra kyststrækningen af havets kræfter. 

Det er således vigtigt at opnå forståelse af, hvad der beskyttes imod, så at den rigtige løsning vælges. For nærmere information om kystbeskyttelsesmetoder, se menuen til venstre eller kontakt Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk eller 9963 6363.

Liste over forskellige kystbeskyttelsesmetoder afhængig af problemstilling

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark