Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystdirektoratets udviklingsprogram 1998 - 2001


Sidst opdateret: 16.6.17
I perioden 1998 – 2001 gennemførtes under resultatkontrakten Trafikministeriet og Kystdirektoratet et undersøgelses- og udviklingsprogram, U & U.

Programmets sigte var at forbedre grundlaget for planlægning og projektering af kystbeskyttelsen på Vestkysten og i Vadehavsområdet. Denne kystbeskyttelse indebærer investeringer på ca. 100 mio. kr./år. 

Download herunder en samlet opsummerende rapport over undersøgelses- og udviklingsprogrammet for perioden 1998 - 2001 eller de enkelte rapporter fra programmet.

Undersøgelsesprogram for Skagen

Evaluering af hidtidigt arbejde og fremskrivning af kystudviklingen ved Skagen.
Enkelte tegninger er ikke inkluderet. 
Tilknyttet fil:    Skagen (3652 Kb)

Thyborønundersøgelserne

Et grundigt 25 års check af Thyborønproblematikken.
Enkelte tegninger er ikke inkluderet.  
Tilknyttet fil:    Thyborøn (5859 Kb)

Nourtec 2

Et forsøg med revlefodring på Vestkysten.
Tilknyttet fil:    Nourtec 2 (2930 Kb)

Sedimentanalyse Vestkysten

En rapport om kornstørrelsesfordelingen på langs og på tværs af Vestkysten.
Tilknyttet fil:    Sedimentanalyse (5291 Kb)

Geologisk kortlægning

På strækningen fra Lodbjerg til Blåvandshuk.
Bilag ikke inkluderet.
Tilknyttet fil:    Geologisk kortlægning (783 Kb)

Sedimentbudget Vestkysten

Beregninger af sedimentbudget og -transport fra Skagen til Blåvandshuk.
Læs rapporten her.
Tilknyttet fil:    Sedimentbudget (3788 Kb)

Sedimentomsætning offshore

Vurderingen af behovet for fodringer er betinget af flytningen af sand offshore. 
Læs rapporten her.

Operativ sedimenttransport

Et operativt beregningssystem til vurdering af den øjeblikkelige sandtransport på Vestkysten.
Læs rapporten her.

Naturligt referenceområde

Et projekt der har til formål at øge kendskabet til den morfologiske udvikling på strækninger uden kystbeskyttelse.
Læs rapporten her

Digernes sikkerhedsniveau

En rapport der undersøger sikkerhedsniveauet på de Syd- og Sønderjyske diger.
Læs rapporten her.

Morfologisk udvikling i Vadehavet

Hvilken betydning har en eventuel opgrunding eller erosion for digesikkerheden i Vadehavet?
Læs rapporten og se kort her.

Lave bølgebrydere

En manual for etablering af lave bølgebrydere både på Vestkysten samt i de indre farvande.
Læs rapporten her.
Tilknyttet fil:    Lave bølgebrydere (8603 Kb)

Fodring og bypass

Fodring og bypass på indre kyster.En rapport om erfaringer vedr. sandfodring på de indre danske kyster.
Læs rapporten her.
Tilknyttet fil:    Fodring og bypass (2668 Kb)
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark