Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystfodring på den centrale del af den jyske vestkyst 2017


Sidst opdateret: 16.5.17

Årets kystfodring på Vestkysten er afsluttet den 11. maj 2017

Entreprenøren Rohde Nielsen A/S har nu afsluttet arbejdet med kystfodring på Vestkysten. På de to strækninger ved Vejlby og Årgab er der nu pumpet i alt 1,7 mio. m3 ind på kysten.

Ved Vejlby er der pumpet 1 mio. m3 sand ind på stranden mellem høfde 10 og sti C200, og ved Årgab er der nu leveret i alt 700.000 m3 på den kystnære havbund på en 1 km lang strækning ud for sti C28-C31.
Den sidste last blev leveret onsdag den 10. maj 2017, og sandsugerne er nu afsejlet fra kysten til andre opgaver.

Status på kystfodringen den 23. marts 2017

Der har været fuld fart på sandsugerne de sidste uger på Vestkysten, og vi er allerede mere end halvt færdig med årets planlagte kystfodring.

Ved Årgab har de tre sandsugere efterhånden leveret ca. 380.000 m3 af de planlagte 700.000 m3 på denne opgave. Nu er to af sandsugerne sejlet væk til andre opgaver, men vi har stadig sandsugeren Sif R på opgaven, og Sif R fortsætter med at lave den sidste del af opgaven.

Ved Vejlby har vi nu også kun én sandsuger til at levere sand. Det er til gengæld den store, som er blevet på opgaven, nemlig Njord R, som kan levere ca. 4.000 m3 med hver last, den kommer ind til stranden med.

Arbejdet her går også rigtig godt, og stranden vokser, hvilket man ved selvsyn kan konstatere, hvis man tager ud til stranden ved Vejlby. Lige nu pumpes der sand ind ved Nautilusvej (sti 194), og der arbejdes nu mod syd. Strækningen fra Nautilusvej og nordpå op til slutningen af fodringen ved sti 200 er allerede færdig, og her er stranden hævet op i over 5 meters højde.

Ved Vejlby er der nu pumpet 514.000 m3 sand ind på stranden, og det er dermed lige godt halvdelen af de planlagte 990.000 m3, som skal beskytte kysten.

Status på kystfodringen den 3. marts 2017

Kystfodring Vestkysten 2017 er begyndt
 
Det gode arbejdsvejr med østenvind her i det tidlige forår har fået vores entreprenør på kysten med sandsugerne, og de er nu begyndt på årets kystfodring.

Vi har planlagt kystbeskyttelse med sandfodring på to strækninger på Vestkysten i år, og arbejdet er begyndt begge steder: En kystnær fodring ved Årgab lige syd for Hvide Sande og en strandfodring ved Vejlby.

Kystnær fodring ved Årgab

Her bliver sandet placeret "kystnært", dvs. på havbunden tæt på kysten. Sandet lægges fra sandsugeren ud på havbunden på ca. 6 m vanddybde og danner dermed en ny revle, som bryder bølgerne, inden de rammer stranden. Sandet vil efterhånden blive ført med bølger og strøm helt ind til stranden længere nede af kysten og dermed også gøre gavn syd for selve fodringsstrækningen.

Ved Årgab skal der lægges i alt 700.000 m3 sand ud på havbunden foran kysten mellem sti C28 og C31.

Lige nu har vores entreprenør Rohde Nielsen A/S sat 3 sandsugere på opgaven ved Årgab, og de sejler i pendulfart mellem området i Nordsøen ud for Søndervig, hvor de suger sandet op fra havbunden, og kysten ved Årgab, hvor de afleverer sandet igen.

Vi forventer, at arbejdet vil foregå hele foråret og sommeren frem til engang i september, hvor den sidste last sand efter planen bliver leveret. Men arbejdet er meget afhængigt af godt vejr med roligt hav, så der vil være perioder, hvor skibene ikke kan arbejde og derfor sejler væk til andre opgaver, inden de vender tilbage til Årgab, når det igen bliver arbejdsvejr på Vestkysten.

Strandfodring ved Vejlby

Skibet pumper sandet ind på land, hvor en gravemaskine hjælper med fordeling på stranden.
Skibet pumper sandet ind på land, hvor en gravemaskine hjælper med fordeling på stranden.

Ved Vejlby har vi planlagt en stor strandfodring med næsten 1 mio. m3 sand. På strækningen mellem høfde 10 ud for Ferring Sø og så sti C200 mellem Vrist og Vejlby pumpes i alt 990.000 m3 sand ind på stranden. På den måde hæves stranden med flere meter og bliver meget bredere, end den er lige nu efter vinterens storme.

Arbejdet er allerede begyndt, og der er 2 sandsugere på denne opgave. Skibene suger sand op fra havbunden i et område i Nordsøen ud for Ferring, ca. 7 km fra kysten. Når lastrummet er fuld af sand, sejler skibet derefter ind til kysten og kobler sig på rørledningen, som på forhånd er udlagt på havbunden særligt til denne opgave. Sandet bliver derefter pumpet igennem den mere end 1 km lange rørledning og ender inde på stranden som strandfodring. Inde på stranden bliver sandet fordelt via store rørstykker, som kobles på rørledningen efterhånden som arbejdet skrider fremad.

Arbejdet ved Vejlby forventes afsluttet allerede midt i maj. Arbejdet her er knapt så vejrfølsomt som ved Årgab, og det er større skibe, der arbejder på opgaven her ved Vejlby. Derfor går det hurtigere end ved Årgab.

Hold passende og sikker afstand til maskinerne på stranden

Det er spændende at følge arbejdet på stranden, når et af skibene tømmer lasten på flere tusinde m3 sand ud på stranden. Vi opfordrer dog folk på stranden til at holde passende afstand til entreprenørmaskinerne, der arbejder på stranden. Maskinerne håndterer de store rørstykker, som kobles til rørledningen og fordeler sandet ud på stranden.

Læs mere om kystfodring

Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvorfor vi udfører kystfodring, og hvordan det virker.

Samtidig kan du læse om aftalen om kystbeskyttelse på den centrale del af Vestkysten - den såkaldte Fællesaftale

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, så kontakt projektleder Michael Rasmussen, mcr@kyst.dk, 23 38 15 87.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark