Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystfodring på den centrale del af den jyske vestkyst 2018


Sidst opdateret: 19.10.18
Ved Houvig og Søndervig blev en del af sandet pumpet ind med den såkaldte rainbow-metode, hvor sandet pumpes ud foran skibets stævn og lægges på revlen.
Ved Houvig og Søndervig blev en del af sandet pumpet ind med den såkaldte rainbow-metode, hvor sandet pumpes ud foran skibets stævn og lægges på revlen.

Den sidste last sand i 2018 er nu lagt ind på kysten ved Houvig. Dermed er godt 1,8 mio. m³ sand blevet leveret på i alt 11 km af kysten på Fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab.

Arbejdet begyndte allerede i april med strandfodring nord for Agger by, og siden har sandsugerne arbejdet i døgndrift på Harboøre Tange, ved Søndervig og ved Houvig. Arbejdet med strandfodring på Harboøre Tange blev afsluttet midt i august, og samtidig begyndte opgaven med kystnær fodring ved Søndervig. Her er der i løbet af 3 uger blevet leveret ca. 356.000 m³ på den kystnære havbund mellem sti C93 og C108.

Efter Søndervig fortsatte sandsugerne med opgaven umiddelbart nord for Søndervig, nemlig ved Houvig mellem sti C115-C131.

I september slog vejret om, og det flotte sommervejr blev afløst af mere normalt efterårsvejr med regn og især rusk. Denne kraftige blæst fra vestlige retninger i september måned betød, at sandsugerne har ligget stille meget af tiden og afventet bedre vejr.

Den seneste uges flotte sensommervejr har fået skibene i gang igen, og nu er den sidste last blevet leveret. Dermed er der leveret 446.000 m³ ved Houvig, og arbejdet med kystfodring på den centrale del af vestkysten er dermed afsluttet for i år.

Sandet er i 2018 leveret som planlagt på disse 5 strækninger:

  • Agger Nord (fra høfde 95 og 1.000 m mod nord):                   321.000 m3 sand er leveret på stranden.
  • Harboøre Tange Nord (høfde 50-53, i alt 1.100 m):                213.000 m3 sand er leveret på stranden.
  • Harboøre Tange Syd (høfde 34-43, i alt 3.400 m):                  508.000 m3 sand er leveret på stranden.
  • Houvig (sti C115-C131, i alt 2.500 m):                                   446.000 m3 sand leveret kystnært dvs. inden for seks m vanddybde.
  • Søndervig (Sti C93-C108, i alt 3.000 m):                                356.000 m3 sand leveret kystnært dvs. inden for seks m vanddybde.

Opdateret 9.8.18

Mågerne er vilde med det indpumpede sand her på Harboøre Tange, hvor en gravemaskine hjælper med at fordele sandet på stranden.
Mågerne er vilde med det indpumpede sand her på Harboøre Tange, hvor en gravemaskine hjælper med at fordele sandet på stranden.

Det gode og rolige sommervejr har været ideelt for sandsugerskibene, der har kunnet arbejde stort set i døgndrift med at pumpe sand ind på kysten på Harboøre Tange. Det har betydet, at vi nu næsten er i mål med opgaven, hvor ½ mio. m³ sand, eller mere præcist 510.000 m³, nu beskytter kysten, alene på den sydlige del af tangen.

Der har på det seneste været to skibe om opgaven, som har kunnet levere helt op til 29.000 m³ i døgnet. Det største skib Njord R, kan alene pumpe små 22.000 m³ sand gennem rørledningen og ind på stranden i døgnet.

Der er pumpet sand ind på Harboøre Tange mellem høfde 53 og 50 syd for Thyborøn, og på strækningen mellem høfde 43 og 34 nord for Langerhuse. Det er sidstnævnte strækning, der nu er 510.000 m³ højere og bredere.

Afhængigt af vejliget forventer vi, at arbejdet bliver færdigt i weekenden eller mandag den 13. august.

Opdateret den 21.6.18

Når der pumpes sand ind på stranden, bliver den meget højere. Gravemaskinen står således, hvor der er pumpet sand ind. Fotografen står på den lavere oprindelige strand, hvor nyt sand først er ved at blive pumpet ind.
Når der pumpes sand ind på stranden, bliver den meget højere. Gravemaskinen står således, hvor der er pumpet sand ind. Fotografen står på den lavere oprindelige strand, hvor nyt sand først er ved at blive pumpet ind.

Strandfodringen mellem høfde 50-53 lige syd for Thyborøn, er nu afsluttet. Der er i alt pumpet 213.000 m3 sand på stranden mellem høfderne.

Lige nu arbejdes der længere mod syd på "Harboøre Tange Syd". Imellem høfderne 35-43 skal der i alt udlægges ca. 440.000 m3 sand. Det første sand blev lagt ud ved høfde 40 og arbejdet med sandet går mod nord.

Arbejdet på Harboøre Tange foregår fortsat efter tidsplanen. Blæsevejr i de seneste dag har sat arbejdet midlertidigt i stå, men det har ingen indflydelse på tidsplanen. Sandpumperskibene er afhængige af forholdsvist roligt vejr.

I medio/ultimo juli vil der samtidig med, at de mange m3 sand bliver lagt ind på Harboøre Tange, begynder indpumpning af sand ved Søndervig og Houvig.

Opdateret den 31.5.2018

Sandet står ud af røret, som er forbundet til sandpumperskibet. Her er det en sen aftenstund på Harboøre Tange.
Sandet står ud af røret, som er forbundet til sandpumperskibet. Her er det en sen aftenstund på Harboøre Tange.

Der arbejdes i døgndrift på Harboøre Tange

Lige nu sender sandpumperskibene tonsvis af sand ind på stranden syd for høfde 53, lige syd for Thyborøn by. Der er siden den 22. maj pumpet 80.000 m3 sand ind mellem høfde 50-53, hvor der i alt skal udlægges 220.000 m³.

- Så længe vinden er fra øst, så Vesterhavet er roligt, kan arbejdet køre i døgndrift på strækningen. Det betyder, at vi er rigtig godt med i forhold til planen, siger Michael Rasmussen.

Efter der er tilført sand ved høfde 50-53, går arbejdet videre lidt længere syd på mellem høfderne 35-43, som også ligger på Harboøre Tange. Her skal i alt pumpes i alt 440.000 m³ ind.

Den kystnære fodring ved Søndervig, og bagefter Houvig, begynder efter planen i løbet af juni.

Opdateret den 29. maj

321.000 m³ sand pumpet ind ved Agger

Det er gået helt efter bogen og næsten mere end det, da de mange m³ sand blev pumpet ind nord for Agger by omkring høfde 96. Allerede den 22. maj kunne der sættes flueben ved den opgave, og udstyret med gravemaskine, rørledning og ikke mindst sandpumperskibene kunne rykke videre til Harboøre Tange.

- Vejret har været med os med østenvind og forholdsvist roligt vejr, så alt er gået efter planen. Rohde Nielsens skibe har pumpet sand ind på stranden i døgndrift, så stranden omkring høfde 96 er nu væsentligt højere og bredere, end før arbejdet gik i gang, siger projektleder Michael Rasmussen.

På droneoptagelsen kan du se, hvordan sandet pumpes fra skibet gennem et rør på havbunden og ind på stranden, hvor en gravemaskine hjælper med at fordele sandet.

Opdateret den 16. april

Sandsugeren pumper sand gennem en rørledning, som er lagt ud på havets bund, og ind på stranden her ved Agger
Sandsugeren pumper sand gennem en rørledning, som er lagt ud på havets bund, og ind på stranden her ved Agger

Årets kystfodring på Vestkysten er gået i gang.

I weekenden den 14./15. april koblede sandpumperen sig på den udlagte rørledning, som ender på stranden ved høfde 96 lidt nord for Agger. Igennem den blev den første ladning sand pumpet ind på stranden.

I løbet af de næste uger vil der i alt blive pumpet mere end 330.000 m3 sand ind ved Agger, og såfremt vejret og materiellet ikke driller, vil arbejdet være færdigt ved Agger inden udgangen af maj.

Herefter vil sandfodringsarbejdet rulle videre til strækninger på Harboøre Tange, hvor ca. 700.000 m3 skal pumpes ind på stranden.

Ved Søndervig og Houvig bliver sand ikke pumpet ind på stranden, men vil derimod blive udlagt på revlen meget tæt på kysten. Inden det arbejde er færdigt vil ca. 800.000 m3 styrke kysten på de to strækninger.

I alt skal der hen over sommeren sandfodres med små 2 mio. m3 sand på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab, som en del af Fællesaftalen. Læs mere om Fællesaftalen.

Sandfodring fungerer som kystbeskyttelse, idet havet slider på det udlagte sand frem for i klitten. Læs mere om, hvordan sandfodring fungerer.

Denne side vil blive opdateret med nyt for de enkelte strækninger i løbet af sommeren.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark