Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystfodringen langs den jyske vestkyst 2013


Sidst opdateret: 15.4.15

Kystfodringen er i gang, og her på siden kan du følge med i, hvordan det går med arbejdet. Vi vil jævnligt opdatere siden her og fortælle om arbejdets status og hvor på kysten, du lige nu kan opleve kystfodring.

Kystfodringen på Vestkysten i 2013 er nu afsluttet

Opdateret 8. august 2013

Ifølge tidsplanen skulle arbejdet egentlig først være færdig til udgangen af september, men det gode sommervejr har betydet optimale arbejdsforhold for sandsugerne, der har arbejdet sommeren igennem på Vestkysten. Arbejdet blev derfor allerede afsluttet den 30. juli 2013.

Entreprenøren Rohde Nielsen A/S´ sandsugere "Modi R" og "Magni R" har i juni og juli sandfodret med i alt 250.000 m³ sand tæt på kysten ud for Vrist.

Der blev i juli også tid for "Magni R" til at levere ekstra ca. 53.000 m³ på kysten syd for Thorsminde, således at der nu er lagt i alt 203.000 m³ sand på havbunden tæt på kysten på Sdr. Thorsminde Tange.

Sammen med de 351.000 m³ sand, som sandsugerne leverede tæt på kysten ud for Fjaltring i foråret, så er der i 2013 nu leveret i alt 804.000 m³ sand på de tre strækninger.

Der vil ikke være mere kystfodring langs Vestkysten i år. Her i efteråret skal vi i Kystdirektoratet nu gennemføre et nyt EU-udbud af næste års kystfodring, således at vi i begyndelsen af det nye år kan udpege den entreprenør, der skal være klar med sandsugerne på kysten til foråret, når den ny sæson begynder.

Så er vi nået til Vrist

Opdateret 14. maj 2013

Sandsugerne "Modi R" og "Trud R" har indtil for få dage siden arbejdet på kysten syd for Thorsminde. Skibene leverede den sidste last af de planlagte 150.000 m³ sand på denne strækning den 12. maj 2013.

Vejret har drillet arbejdet den sidste måned. Det gode arbejdsvejr med næsten uafbrudt østenvind er blevet afløst af den mere normale vestenvind, så der har nu været en del dage, hvor skibene ikke har kunnet arbejde pga. for høje bølger og for kraftig vind.

Men lige så snart vinden er løjet af og bølgerne har lagt sig, så har skibene genoptaget arbejdet, og efterhånden har de to skibe nu leveret ca. 500.000 m³ af de planlagte 750.000 m³ i år ved Vestkysten. Vi er dermed 2/3 i mål med årets kystfodring på Vestkysten.

"Trud R" er for få dage siden afsejlet fra Vestkysten, men "Modi R" fortsætter, og det er entreprenøren Rohde Nielsens plan, at "Modi R" selv skal gøre den sidste del af arbejdet færdigt. Tidsfristen for arbejdet er udgangen af september 2013.

"Modi R" er nu begyndt på den strandnære fodring ved Vrist. På en ca. 5,3 km lang strækning fra høfde 33 ved Langerhuse og sydpå til sti C199 skal "Modi R" levere 250.000 m³ sand tæt på kysten som "strandnær fodring".

Længere nede på siden kan du læse mere om, hvad den metode går ud på.

"Modi R" suger sandet til fodringen op fra havbunden dels i særlige områder i Nordsøen og dels inde i Thyborøn Kanal foran indsejlingen til Thyborøn Havn.

Som altid er du velkommen til at maile eller ringe til os, hvis du har spørgsmål til årets kystfodring på Vestkysten eller kystbeskyttelsen på Vestkysten generelt.

Kontaktoplysningerne står allernederst på denne side.

Arbejdet skrider hastigt fremad

Opdateret 11. april 2013

Den vedvarende og langvarige periode med østenvind betyder, at arbejdet med kystfodringen skrider hastigt fremad, og vi er foran tidsplanen.

Sandsugerne har rigtig gode arbejdsforhold til kystfodring på Vestkysten, og de har nu leveret halvdelen af den planlagte mængde i år.

Entreprenøren Rohde Nielsen A/S med de to sandsugere "Modi R" og "Trud R" har nu leveret knap 400.000 af de planlagte 750.000 m³ sand i 2013.

Kystfodringen ved Fjaltring blev afsluttet allerede den 3. april 2013, og der ligger nu 350.000 m³ sand på revlen på 5 m vanddybde jævnt fordelt på en 7 km lang strækning ud for Fjaltring.

Allerede samme dag, dvs. den 3. april 2013 fortsatte både "Modi R" og "Trud R" med kystfodring på Sdr. Thorsminde Tange. Her foregår arbejdet på en 2,6 km lang strækning umiddelbart syd for Thorsminde Havn, og her skal der leveres i alt 150.000 m³ sand på den kystnære havbund.

Den 9. april 2013, sejlede det ene skib, "Modi R", fra Vestkysten, men "Trud R" fortsætter arbejdet syd for Thorsminde. Det er planen, at arbejdet syd for Thorsminde vil vare indtil udgangen af april, hvorefter arbejdet ud for Vrist skal begynde. Men hvem ved; hvis østenvinden varer ved, så går det hurtigere end planlagt, og så må vi ændre tidsplanen endnu en gang.

Hvis du vil vide, hvor der lige i øjeblikket foregår kystfodring, så skriv en mail eller ring til os. Kontaktoplysningerne står nederst på siden.

Nu er vi i gang igen

Opdateret den 22. marts 2013
 
Kystfodringen i 2013 med sand langs den jyske Vestkyst er allerede begyndt. Den lange periode med østenvind og dermed rolige bølgeforhold på Vestkysten giver optimale arbejdsforhold for kystfodringen, og derfor er det besluttet at begynde årets kystfodring med sand allerede nu.

Revlefodring ved Fjaltring

Den 4. marts 2013 begyndte sandsugeren "Modi R" arbejdet med at levere de planlagte 350.000 m³ sand på revlen på en syv kilometer lang strækning ud for Fjaltring. 

I mellemtiden er "Modi R" nu sejlet til Hvide Sande og er derfor blevet afløst af sandsugeren "Trud R". Så hvis man kører en tur til Høfde Q ved Fjaltring en dag, hvor der er rolige bølgeforhold, så er der en god chance for at se "Trud R" komme ind med et læs sand på revlen.

Sandet ved Fjaltring bliver lagt på den yderste revle på fem meters vanddybde. Sandet leveres som såkaldt "revlefodring". Det vil sige, at sandsugeren sejler ind over revlen og "splitter", ved at skroget deler sig på langs i to halvdele. Så glider lasten af sand i løbet af få minutter ud af lastrummet og synker ned på havbunden, hvor det lægger sig og dermed bygger revlen op.

Trud R kan laste ca. 1.000 m³ sand i lastrummet, så der skal sejles mange gange, før opgaven er løst.
 
Sandsugeren SIF R tømmer sin last på en revle ved en tidligere lejlighed.
Sandsugeren SIF R tømmer sin last på en revle ved en tidligere lejlighed.

Arbejdsprogrammet for 2013

Der skal i 2013 ikke leveres så meget sand på Vestkysten, som vi plejer på et år. Det skyldes, at langt den største del af den samlede planlagte mængde for 2012 og 2013 tilsammen blev leveret i 2012. Over tre mio. m³ sand blev leveret i 2012, mens der her i 2013 skal leveres i alt ca. 750.000 m³ sand på tre strækninger.

Udover Fjaltring, som nu er begyndt, så er der to opgaver mere: En strandnær fodring ved Vrist og en strandnær fodring ved Sdr. Thorsminde Tange lige syd for indsejlingen til Thorsminde havn.

Ved Vrist skal der leveres 250.000 m³ sand på en 5.300 m lang strækning, og ved Sdr. Thorsminde Tange skal leveres 150.000 m³ på en 2.600 m lang strækning.

Det er sandsugere fra entreprenørfirmaet Rohde Nielsen A/S med hovedsæde i København, som skal udføre opgaverne.

Oversigtsplan

Oversigtskort 2013
Oversigtskort 2013
På oversigtsplanen ses årets tre fodringsstrækninger.

Strandnær fodring

Ved Vrist og Sdr. Thorsminde Tange er det metoden "strandnær fodring", som bliver anvendt.

Her sejler den fuldt lastede sandsuger helt ind til ca. fire meters vanddybde og begynder så at pumpe sandet ud over stævnen og ind mod kysten. Sandet bliver kastet ud i en stor bue foran skibet, og derfor kalder vi det også for regnbue-metoden, eller blot "Rainbowing".

Læs mere om de forskellige metoder her
Sandsugeren SIF R pumper sand over stævnen tæt på kysten - den såkaldte regnbuemetode.
Sandsugeren SIF R pumper sand over stævnen tæt på kysten - den såkaldte regnbuemetode.

Sandet kommer ude fra Nordsøen

Sandet til kystfodringen bliver indvundet ude i Nordsøen på særligt godkendte sandbanker ca. 7-10 km fra kysten. Herude suger skibet sandet op i lastrummet og sejler det ind til kysten, hvor sandet bliver losset på kysten som kystfodring.

Tidsplan for arbejdet i 2013

Arbejdet ved Fjaltring er allerede begyndt, og det er planen, at det fortsætter indtil starten af maj.

Vrist-opgaven er planlagt til at begynde efter Fjaltring, dvs. i løbet af maj vil skibene arbejde ud for Vrist. Dette arbejde skal så gerne være afsluttet sidst i august.

Opgaven ved Sdr. Thorsminde Tange begynder ultimo marts eller primo april og forventes at vare en måneds tid.

Vi må dog tage forbehold for tidsplanen, idet dårligt vejr og lange perioder med blæsevejr fra vest vil kunne forsinke arbejdet. Men uanset hvor dårligt vejret bliver hen over sommeren, så skal vi nok blive færdige, inden vinteren banker på, således at kysten er klar til vinterens eventuelle stormvejr.

Revlefodring ved Årgab

Der er faktisk også en fjerde fodring på Vestkysten i gang lige nu, nemlig en revlefodring ved Årgab nogle få kilometer syd for Hvide Sande.

Hvide Sande Havn er ved at udvide forhavnen, og det oprensede sand herfra bliver lagt ud på havbunden ud for Årgab som revlefodring. Det er lige nu Rohde Nielsen A/S' sandsuger "Modi R", som arbejder på denne opgave. Arbejdet bliver styret af Hvide Sande Havn og indgår derfor ikke i Kystdirektoratets fodringsprogram og -oversigt.

Vil du vide mere om kystfodring og kystbeskyttelse

Hvis du vil vide mere om kystfodring og kystbeskyttelse, kan du finde relaterede artikler i boksen til højre.
 
 
Du kan også få yderligere oplysninger hos Kystdirektoratet:
 
Michael Rasmussen, projektleder, telefon 23 38 15 87 el. mcr@kyst.dk
Ole Navntoft, kommunikationschef, telefon 23 28 58 60 el. ona@kyst.dk
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark