Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystfodringen langs den jyske vestkyst 2015


Sidst opdateret: 1.3.17

Status 1.okt. 2015

Årets kystfodring her i 2015 på den centrale del af Vestkysten mellem Agger i nord og Årgab syd for Hvide Sande er nu afsluttet.

Der er kystfodret med i alt 2,5 mio. m3 sand, og det er leveret enten på stranden ("strandfodring") eller på den kystnære havbund på -6 m vanddybde (som såkaldt "kystnær fodring").

Der er kystfodret på disse strækninger:

Agger

Mellem høfde 93 og 99 er der fodret med 230.000 m3 sand på stranden.

Harboøre Tange

Mellem høfde 48 og 54 er fodret med 220.000 m3 sand på stranden.

Harboøre Tange

Mellem høfde 33-40 og 42-44 er der fodret med 275.000 m3 sand på revlen som kystnær fodring.

Fjaltring

Mellem høfde K og til ca. 1.000 m syd for høfde Q er der fodret med 350.000 m3 sand på stranden.

Husby

På en 5.700 m lang strækning ud for Husby Klit (omtrent mellem sti C117  til sti C136) er der fodret med 319.000 m3 sand på revlen som kystnær fodring.

Houvig-Søndervig

Fra sti C94 (ca. 400 meter syd for Badevej) og 4.900 m mod nord til sti 117 ved Krylen er der fodret med 687.000 m3 sand på stranden.

Årgab

Her er strandfodret på to strækninger: Mellem sti C30 og 600 meter mod nord til den sydligste bølgebryder (ud for Tingodden) er der fodret med 190.000 m3 sand på stranden. Lidt længere mod nord, mellem sti C43 og op til sti C49, er der fodret med 270.000 m3 sand på stranden

Status den 29.4.2015: Kystfodringen ved Årgab er nu begyndt

Strandfodring ved Årgab ud for sti C31. Sandsugeren pumper sand ind på stranden, så stranden bliver både bredere og højere.
Strandfodring ved Årgab ud for sti C31. Sandsugeren pumper sand ind på stranden, så stranden bliver både bredere og højere.

Sandsugeren Magni R ankom til Årgab den 18. april 2015 og begyndte straks indpumpningen af de planlagte 420.000 m2 sand ved Årgab syd for Hvide Sande. Nogle få dage senere kom den anden sandsuger, Modi R og sluttede sig til  opgaven.

Begge skibe arbejder således nu på opgaven døgnet rundt, når altså vejret tillader det. Der har været en del vind de seneste dage, og det har medført, at begge skibe i kortere perioder har indstillet arbejdet og ventet i Hvide Sande havn  til vind og bølger lagde sig igen.

Skibene har indtil nu leveret lidt mere end 80.000 m3 af de planlagte 420.000 m3 sand på denne opgave. Vi har besluttet at ændre lidt på den oprindeligt planlagte fodringsstrækning, som var mellem sti C30 og C45. Men fordi stranden bag ved bølgebryderne (mellem sti C32 og C43) er meget høj og bred i forvejen, har vi vurderet, at strandfodringen gør mere gavn nord og syd for bølgebryderne.

Lige nu arbejdes der med rørledningen og maskinerne i den sydlige ende af fodringsstrækningen. De arbejder i øjeblikket mellem sti C30 og C31. Når rørledningen er nået ned til sti C30, slutter strandfodringen mod syd. Derefter fortsætter strandfodringen lidt længere nordpå, for den sidste del af sandet ved Årgab skal indpumpes på stranden mellem sti C43 og sti C49.

Strandfodringen ved Årgab udføres i samarbejde med Hvide Sande Havn. En del af sandet indvindes (suges op) fra havbunden i selve indsejlingen til Hvide Sande Havn og den resterende del indvindes på revlen tæt på land lige nord for indsejlingen.

Arbejdet ved Årgab forventes at vare indtil udgangen af juni, men det afhænger naturligvis af, hvor godt arbejdsvejr det bliver de kommende månder.

Sand pumpes ind på stranden og fordeles med en gravemaskine
Sand pumpes ind på stranden og fordeles med en gravemaskine

Opdateret 15.4.15

I løbet af foråret begynder den årlige kystfodring med sand langs den centrale del af den jyske vestkyst. Kystdirektoratet har ansvaret for, at dele af Vestkysten hvert år bliver forsynet med store mængder sand, så kysten er klar til at modstå de kommende vinterstorme.

Ved kystfodring sejler en sandsuger ud på ca. 20 meters vanddybde i Nordsøen og suger sand op i lastrummet. Sandsugeren sejler sandet ind til kysten og via en rørledning bliver sandet pumpet fra sandsugeren og ind på stranden. På stranden fordeles sandet med hjælp af gravemaskiner.

En anden metode, vi også benytter, er, at sandsugeren sejler med sandet ind til kysten, indtil den næsten rammer havbunden på mellem 5 og 6 meters vanddybde. Herefter bliver sandet enten pumpet ud over stævnen og ud på lavt vand foran stranden, eller sandsugeren "splitter". Det vil sige, at den deler sig på langs i to dele, og sandet falder ud af lastrummet og ned på havbunden. Læs mere om metoderne til kystfodring.

Kystfodringen gør stranden og den kystnære havbund højere og bredere og mere modstandsdygtig mod storm.

2,2 mio. m³ sand

Dette års kystfodring omfatter ca. 2,2 millioner kubikmeter sand, som skal fordeles på syv forskellige strækninger langs Vestkysten; fra Agger i nord til Årgab syd for Hvide Sande. Pdf-filen under "Filer" er en oversigtstegning, der viser, hvilke områder, der skal kystfodres i år.

Opgaven udføres som en del af den 5-årige kontrakt om kystfodring på Vestkysten i 2014-18, som Kystdirektoratet indgik i 2014 med Rohde Nielsen A/S fra København, efter at opgaven havde været i EU-udbud.

Rohde Nielsen A/S forventer at begynde arbejdet med strandfodring ved Årgab i løbet af april 2015. Det bliver formentlig de to sandsugere "Magni R" og "Modi R", som skal pumpe sand ind på stranden ved Årgab. Senere på året sætter Rohde Nielsen A/S yderligere 2 sandsugere på opgaverne på Vestkysten.

Der arbejdes på kysten hele sommeren

Arbejdet strækker sig fra foråret til hen i efteråret til udgangen af september. Der bliver også arbejdet i sommerperioden og også i sommerferien. Det er nødvendigt at arbejde om sommeren for at udnytte alle perioder med godt vejr. De særlige arbejdsmetoder kræver nemlig, at sandsugeren sejler helt tæt på kysten og næsten rører ved havbunden, og det skal derfor være godt vejr med ingen vind og små bølger, for at sandsugeren kan arbejde på Vestkysten.

Vi beder om forståelse for, at vi således også er nødt til at arbejde i sommerferien midt i højsæsonen for turister og fastboende. Det kan desværre give gener i form af støj fra maskinerne, og der vil være steder på stranden, som man ikke kan opholde sig på, mens der kystfodres.

De planlagte arbejdsperioder for de enkelte strækninger langs vestkysten er angivet nedenfor og på oversigtstegningen. Men som nævnt ovenfor er arbejdet meget følsomt overfor dårligt vejr, ligesom andre forhold, fx tekniske forhold, kan medføre ændringer, og derfor kan arbejdsperioderne blive forskudt i forhold til den nuværende tidsplan.

Vær forsigtig, når der arbejdes på stranden

Strandene er fortsat åbne og offentligt tilgængelige, mens der arbejdes med kystfodringen, men vær forsigtig i nærheden af arbejdsområderne og bliv på sikker afstand til rørledningen og entreprenørmaskinerne. Det er spændende at følge med i arbejdet, og det er man meget velkommen til, men hold afstand og lad være med at gå i vejen for maskinerne – og pas på at børnene ikke løber hen og leger i arbejdsområdet.

Fodringsprogrammet for 2015

Der er planlagt kystfodring på disse strækninger: 
 • Agger, mellem høfde 92 – 99.
  Her skal indpumpes ca. 200.000 m³ sand på stranden. Arbejdet forventes at blive udført i juli og august.
 • Harboøre Tange, mellem høfde 49 – 54.
  Her skal indpumpes ca. 200.000 m³ sand på stranden, og arbejdet forventes at blive udført i juni og juli.

 • Harboøre Tange, mellem høfde 33 – 44.
  Her skal leveres ca. 200.000 m³ sand på den kystnære havbund, og arbejdet forventes at blive udført i maj og juni.

 • Fjaltring, fra høfde K og 3.000 m mod syd ned forbi høfde Q.
  Her skal leveres ca. 300.000 m³ sand på stranden, og arbejdet forventes at blive udført i juli.

 • Husby, Krogen – Bækbygård.
  Her skal leveres ca. 290.000 m³ sand på den kystnære havbund. Strækningen er 5.700 m lang, og arbejdet forventes at blive udført i juni – august.

 • Søndervig, en strækning på ca. 4.900 m mellem Krylen og ned forbi Badevej.
  Her skal indpumpes ca. 620.000 m³ på stranden, og arbejdet forventes at blive udført i juli og august og måske ind i september.  

 • Årgab mellem sti C30 og C45.
  Her skal indpumpes ca. 420.000 m³ sand på stranden, og arbejdet forventes at blive udført i april – juli.

Oprensning i Thorsminde og Hvide Sande

Indsejlingerne til havnene i Thorsminde og Hvide Sande vil sande til, hvis de ikke jævnligt renses for sand. Dette sand suges derfor op med sandsugere og pumpes ind på kysten umiddelbart syd for Thorsminde og Hvide Sande og fungerer dermed også som sandfodring.

Det er havnenes egne sandsugere, som udfører denne opgave, og dette arbejde foregår året rundt.

Vil du vide mere

Spørgsmål til kystfodringen og arbejdet i øvrigt kan rettes til Kystdirektoratet på telefon 99 63 63 63 eller e-mail til kdi@kyst.dk, eller du kan skrive direkte til kommunikationsmedarbejder Jette Stensgaard jst@kyst.dk  eller projektleder Michael Rasmussen mcr@kyst.dk.

Siden her opdateres løbende om arbejdet med kystfodringen og om, hvor der netop nu arbejdes på kysten.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark