Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kysttyper


Sidst opdateret: 10.10.18
Danmarks kyster er formet af naturens kræfter, hvilket afspejler sig i de forskellige kysttyper der er i Danmark. Ud fra typen af kyst kan man derfor få en fornemmelse af hvilke udfordringer man står overfor i relation til de naturkræfter som påvirker den.

Derfor har Kystdirektoratet foretaget en screening af de danske kyster og inddelt dem i 5 kysttyper:

Klippekyst, Klintekyst, Tidevands/marsk, Tilgronings og Fladkyst. Inddelingen er foretaget med udgangspunkt i "Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder af Nielsen, N og Binderup, M. Atlasset er udgivet på Odense Universitetes forlag i 1996.
Ønskes en mere detaljeret og præcis kortlægning af kysttyperne, kan et rådgivende firma med geologiske kompetencer kontaktes.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark