Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Mest for boligejere


Sidst opdateret: 31.8.18

Ansøgning om kystbeskyttelse - nu hos kommunen

Den 1. september 2018 overtog kommunerne forvaltningen af kystbeskyttelsesloven, og ansøgninger om kystbeskyttelse skal derfor sendes til den kommune, hvor du ønsker at udføre kystbeskyttelse.
Ved kystbeskyttelsesforanstaltninger forstås typisk følgende:
 • Bølgebrydere
 • Diger
 • Høfder
 • Højvandsmure
 • Sandfodring
 • Skråningsbeskyttelser

Kystdirektoratet skal fortsat give tilladelse til

Terræn-ændringer på kysten, der kan påvirke den naturlige kystudvikling.
Anlæg på søterritoriet og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen eller klitfredningslinjen.
 
Terrænændringer på kysten er for eksempel:
 • Etablering af en strandpark
 • Opfyldning eller udgravning på kysten fx som del af et haveanlæg
 • Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri
Anlæg på søterritoriet er for eksempel:
 • Stenrev
 • Fortøjningspæle
 • Bøjer
 • Lystbådehavne
 
Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen eller klitfredningslinjen
Der skal søges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen eller klitfredningslinjen, hvis du ønsker at foretage ændringer på et hus eller en grund, der ligger indenfor disse zoner. Læs mere.
Du finder ansøgningsskema og vejledning her.
Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori din henvendelse falder i, er du velkommen til at spørge os på tlf.
99 63 63 63.

 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark