Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Mest for kommuner


Sidst opdateret: 31.8.18

Kystbeskyttelse, et kommunalt ansvarsområde

Den 1. september 2018 overtog kommunerne forvaltningen af kystbeskyttelsesloven, og ansøgninger om kystbeskyttelse skal derfor sendes til den kommune, hvor kystbeskyttelsen ønskes iværksat.

Nødvendige oplysninger
Sagsbehandleren i kommunen har brug for en lang række oplysninger for at sikre korrekt behandling af en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse. Ansøgeren skal derfor udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes her.

Borgere, der henvender sig direkte i Kystdirektoratet vil som hovedregel blive henvist til den relevante kommune. I forhold til direkte borgerhenvendelser vil Kystdirektoratet ikke forholde sig til konkrete sager men alene udtale sig om generelle aspekter af kystbeskyttelse.
Kommunale sagsbehandlere, der henvender sig i Kystdirektoratet med baggrund i konkrete henvendelser fra borgere, vil naturligvis modtage vejledning i det omfang ressourcerne tillader dette.

Kommunale fællesprojekter
Kommunale fællesprojekter er det nye navn for de tidligere kap 1 a sager. Det er kommunen, der er drivkraften i kommunale fællesprojekter, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen.
I et kommunalt fællesprojekt skal kommunen indhente en udtalelse fra Kystdirektoratet. (En såkaldt § 2-udtalelse)
Til brug for denne udtalelse har Kystdirektoratet behov for en række oplysninger.
Læs mere om udtalelsen.

Denne udtalelse skal foreligge fra Kystdirektoratet inden for fire uger fra modtagelsen.

Få vejledning i Kystdirektoratet

På 100 år lærer man alligevel en hel del, og i Kystdirektoratet er vi fagligt førerende, når det handler om de danske kyster. Denne viden stiller vi naturligvis gerne til rådighed, ligesom vi løbende arbejder på at udvikle ny dokumentation og hjælpeværktøjer til arbejdet i kystzonen.

Både ved starten af et kommunalt fællesprojekt og undervejs kan kommunale sagsbehandlere derfor henvende sig til Kystdirektorater, som vil bistå med vejledning - især af teknisk, men også processuel karakter. Kystdirektoratets Team vejledning tager imod henvendelserne og sørger for, at de ender hos netop den medarbejder, som er ekspert i den givne problemstilling. Kontakt os på tlf. 99 63 63 63.

Hvis der skal afholdes et borgermøde i kommunen i forbindelse med et kystbeskyttelsesprojekt, vil det i reglen også som hidtil være muligt at få en ekspert fra Kystdirektoratet med.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark