Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Metode til fremskrivning af oversvømmelsesomfang ved stormflod


Sidst opdateret: 28.2.17

Geodatastyrelsen, Kystdirektoratet og DTUSpace har udviklet en metode til simulering af fremtidigt oversvømmelsesomfang i forbindelse med stormflodshændelser. Metoden tager udgangspunkt i tidsserier af GPS målinger, vandstandsmålinger, præcisionsnivellementer af fikspunkter og Danmarks Højdemodel.

Download rapporten i boksen 'Filer'.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark