Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Metoder


Sidst opdateret: 23.2.17
Efter et offenligt udbud og efterfølgende licitation har Kystdirektoratet lavet aftaler med to entreprenører til at forestå arbejdet med at nedbryde og fjerne de farlige bunkers langs den jyske vestkyst.
 
Firmaerne er Kingo Karlsen A/S samt Per Rasmussen / Dansk Knusning og Genbrug ApS, der begge hovedsaglig vil benytte sig af hydrauliske maskiner til at hugge og klippe betonbunkerne i mindre stykker og efterfølgende nedknuse betonen.
 
I få tilfælde kan det ikke udelukke at benytte sig af sprængstof. I disse tilfælde vil det foregå ved at bore en række huller i bunkeren, hvorefter nogle små ladninger af sprængstof vil flække bunkeren i mindre stykker, der så lettere kan håndteres.
Hydrauliske betonhamre på maskiner. Foto: Kingo Karlsen A/S
Hydrauliske betonhamre på maskiner. Foto: Kingo Karlsen A/S
Betonen oparbejdes ved knusning og anvendes som fyldmaterialer i bygge- og anlægsarbejder. Jern og andre metaller afsættes som skrot, og sendes til omsmeltning på udenlandske stål- og metalværker.
 
Virksomhederne har i princippet metodefrihed, dog skal al arbejde foregå i henhold til gældende lovgivning hvad angår sikkerhed for både medarbejdere, tilskuere og miljøet.
 
Det er op til entreprenøren selv at tilrettelægge arbejdet. Derfor arbejdes der sandsynligvis flere steder langs kysten på samme tid. Det afhænger af, hvor mange mand og maskiner de to virksomheder kan stille med over de fem kommuner.
Strandene hvorpå der arbejdes vil være åbne for offentlig adgang, men vi henstiller til, at man for en sikkerheds skyld holder god afstand til maskinerne, når de arbejder - og i øvrigt efterlever entreprenørens anvisninger.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark