Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Miljø


Sidst opdateret: 22.10.14
Udsnit af Skallingen mod øst og med Esbjerg i baggrunden.
Udsnit af Skallingen mod øst og med Esbjerg i baggrunden.

Skallingen er et internationalt naturbeskyttelsesområde. Et stort antal love og regler knytter sig derfor til området. Som forberedelse til rydningen i de enkelte faser gennemførte Kystdirektoratet derfro omfattende miljøundersøgelser og alle relevante godkendelser, dispensationer og tilladelser blev indhentet fra diverse myndigheder.

Der blev under arbejdet taget hensyn til fredningsperioder, ynglende fugle, sæler, tudser og andre syr på Skallingen. De opgravede klitter blev genopbygget ud fra en digital model således at de havde samme form som før rydningen.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark