Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

National klimatilpasningsstrategi


Sidst opdateret: 6.11.14

Den nationale Klimatilpasningsstrategi

Der er generel enighed om, at der sker menneskeskabte klimaændringer nu og i fremtiden. Hvor store disse bliver, afhænger af hvorledes den menneskelige udvikling bliver fremover.

Uanset hvad denne bliver, skal der ske en eller anden form for klimatilpasning.

Den tidligere regering har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi, som er udarbejdet i en tværministerielt arbejdsgruppe hvor Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen har været sekretærer.  

Den nationale klimatilpasningsstrategi kan læses under Filer.
Den nuværende regering har efterfølgende lavet en handlingsplan for klimasikring af Danmark.
 
Den giver et overblik over de initiativer, som regeringen allerede har igangsat og vil igangsætte for at sikre, at Danmark bliver mere robust over for klimaændringer.
 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark