Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Nr. Vorupør 2010


Sidst opdateret: 23.7.13
I forbindelse med forhandlingerne mellem Thisted Kommune og Kystdirektoratet om Nr. Vorupør læmoles fremtid er det blevet aftalt, at Kystdirektoratet udarbejder en kystteknisk rapport for strækningen omkring molen, jfr. fi g.1.
 
I rapporten resumeres molens historie siden bygningen i 1911. Herefter analyseres kystudviklingen omkring molen før og efter, at den blev bygget, og dermed fastlægges molens betydning for kysten
nord- og sydfor. 

I det sidste afsnit er der set på fremtiden for læmolen. Læmolens vedligeholdelsesstand er sådan, at der snarest må gøres noget. Derfor er en hovedistandsættelse af molen behandlet. Et alternativ er at
fjerne molen. Konsekvenserne heraf for kysten bliver også belyst.
 
Download rapporten i boksen 'Filer' til højre.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark