Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Nyheder


Rejsehold skal hjælpe kommuner med at håndtere vildere vejr

29. juni 2017

PRESSEMEDDELELSE

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender nu et rejsehold ud i landet, som skal vejlede kommunerne i deres arbejde med at ruste sig i...
Læs mere
Lystbådehavne slipper for at søge om tilladelse til småændringer

28. juni 2017

PRESSEMEDDELELSE
Kystdirektoratet forenkler administrationen af reglerne for lystbådehavne, så havnene fremover kan føre små ændringer ud i livet uden at søge om tilladelse.
Når...
Læs mere
Naturbeskyttelsesloven er ændret - det betyder ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

11. juni 2017

Nu er ændringerne af naturbeskyttelsesloven trådt i kraft. Det giver flere muligheder inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen, men hvad betyder det konkret...
Læs mere
Op mod 40.000 spejdere kan nu slå lejr langs kysten

7. juni 2017

juli samles ca. 40.000 spejdere på danmarkshistoriens største lejr i Sønderborg.  Spejdernes Lejr skal ligge på et beskyttet område ud mod Alssund, hvilket har krævet...
Læs mere
Ny rapport giver overblik over vandstandsmålere

6. juni 2017

Vandstandsmålere og -data indgår i løsningen af en lang række vigtige samfundsmæssige opgaver. Nu giver en ny rapport overblik over infrastrukturen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Lovændring giver flere muligheder langs de danske kyster

1. juni 2017

PRESSEMEDDELELSE

Nu kommer der mere liv langs de danske strande.  Foreninger og klubber, kommuner og turisterhvervet ved kysterne får nu bedre mulighed for at opstille...
Læs mere
Kysten i Lønstrup fodres i år med dobbelt sandmængde

29. maj 2017

PRESSEMEDDELELSE

Borgerne i Lønstrup undgår i år den tunge trafik af lastbiler, der ellers i en periode hvert år er kørt mere end 1.400 gange igennem byen for at...
Læs mere
Natura 2000 – et særligt naturområde med særlige hensyn

23. maj 2017

Danmark er der i alt 252 Natura 2000-områder, som er EU udpegede naturbeskyttelsesområder. Formålet med Natura 2000-områderne er at bevare og beskytte naturtyper og vilde...
Læs mere
Esbjerg Havn får mere plads

16. maj 2017

PRESSEMEDDELELSE
  
I Esbjerg Havn er der tryk på kedlerne, og pladsen er trang. Nu overtager Danmarks største offshore havn et 78.000 m2 stort areal fra staten, efter...
Læs mere
Kom med på klitsyn

11. maj 2017

Naturstyrelsen er godt i gang med at undersøge klitternes tilstand efter vinterens storme. Det sker ved de årlige klitsyn, hvor borgere og myndigheder mødes for at drøfte...
Læs mere
Planlægger du en sommerevent på stranden – så søg nu

25. april 2017

Uanset hvad meteorologerne melder om sommervejret, så oplever Kystdirektoratet, at forberedelserne er i gang til mange spændende sommeraktiviteter langs de danske kyster....
Læs mere
Den centrale del af Vestkysten består helbredstjek

6. april 2017

PRESSEMEDDELELSE:

Faktisk står det de fleste steder lidt bedre til end forventet. Det er konklusionen i den midtvejsrapport for Fællesaftalen 2014-2018, som Kystdirektoratet...
Læs mere
Strandfesten er sikret i Malle By de næste 5 år

21. marts 2017

PRESSEMEDDELELSE:
 
I Malle By øst for Thisted er midsommeren i mere end 25 år blevet fejret med en strandfest. I telte samles op til 600 borgere, og med en dispensation...
Læs mere
Internationale kysteksperter studerer sandfodring

8. marts 2017

En række kysteksperter fra flere EU-lande har netop gæstet Kystdirektoratet for at få indblik i, hvordan kystbeskyttelsen med sandfodring fungerer i Danmark.
Eksperterne,...
Læs mere
Enorme mængder sand skal beskytte Danmarks mest udsatte kyst

3. marts 2017

PRESSEMEDDELELSE

Årets sandfodring af Vestkysten er netop gået i gang ved Årgab syd for Hvide Sande. For at holde havet i skak, bliver der i de kommende måneder sat...
Læs mere
Nordisk-Baltisk samarbejde om oversvømmelse

3. februar 2017

Kystdirektoratet har i de seneste dage været vært for et møde med de Nordiske og Baltiske lande om gennemførelse af EU's oversvømmelsesdirektiv. Formålet med mødet var...
Læs mere
Nyt lovforslag skal give mere liv langs danske strande

2. februar 2017

dag førstebehandler Folketinget lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven, som skal give husejerne, turismen og foreningslivet flere muligheder langs Danmarks...
Læs mere
Rumdata til arbejdet med klimaforandringer

19. januar 2017

Mange har hørt om klimaforandringer og er klar over, at vi må tilpasse os de forhold, forandringerne bringer med sig. Men hvordan kan vi forudse og måle klimaforandringerne?...
Læs mere
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet bliver lagt sammen

18. januar 2017

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet bliver lagt sammen til én styrelse, der fremover vil hedde Naturstyrelsen.

Fra den 1. februar 2017 bliver den gamle Naturstyrelse...
Læs mere
Kapitel 1a processen efter kystbeskyttelsesloven er ændret

11. januar 2017

1.januar 2017 trådte den ændrede kystbeskyttelseslov i kraft. De væsentligste ændringer fremgår neden for:

Kommunerne kan i starten af processen søge vejledning hos...
Læs mere
Stormrådet har erklæret stormflod

5. januar 2017

Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet den 5. januar.
Det drejer sig om sydvendte områder i de indre farvande, som angivet på kort.
 
Det...
Læs mere
Højvandet er på retur

5. januar 2017

Gårsdagens og nattens højvande, som ramte sydvendte kyster i de indre farvande og forårsagede oversvømmelser mange steder, er nu på retur. Tilbage står et stort arbejde...
Læs mere
Dialog med stormramte kommuner

3. januar 2017

Stormen Urd, der fejede hen over landet den 26. og natten til den 27. december, var hård ved kyststrækningerne i en række kommuner. Det gik blandt andet ud over Lild Strand...
Læs mere
Årets gang i Kystdirektoratet 2016

30. december 2016

 
Læs mere
Kysterne stod imod Urd

27. december 2016

Stormen Urd medførte forhøjet vandstand i Vadehavet og langs kysterne og satte sig tydelige spor på kysten, men de største lokale udfordringer var ved Roskilde Fjord...
Læs mere
Stormvarsel

26. december 2016

DMI har udsendt varsel om storm med vindstød op til orkanstyrke fra den 26.12 til den 27.12.
Omkring Roskilde Fjord er der varslet vandstandsstigninger, der kan medføre...
Læs mere
Vi er blevet flere til arbejdet med kysterne

20. december 2016

Kystdirektoratet har haft vokseværk i 2016. En del af forklaringen er regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.
Når Kystdirektoratet træder ind i det nye år,...
Læs mere
Danskerne skal nemmere og hurtigere have tilladelse til kystbeskyttelse

19. december 2016

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ændring af kystbeskyttelsesloven, der skal fremme kystbeskyttelse over længere strækninger. S, DF, V, LA, RV, SF og...
Læs mere
Ny klit beskytter Agger by og bagland

21. november 2016

PRESSEMEDDELELSE:

Ca. 25.000 m3 sand styrker nu klitrækken lidt nord for Agger på Vestkysten og vil fremover beskytte både byen og det lavtliggende område bag klitten....
Læs mere
Det skal være nemmere for kommunerne at gennemføre kystbeskyttelse

17. november 2016

PRESSEMEDDELELSE:
 

Lovændring skal fremme kystbeskyttelse over længere strækninger på de danske kyster.
Folketinget 1. behandler i dag et lovforslag, som forenkler...
Læs mere
Dispensation efter naturbeskyttelsesloven styrker Furs største turistattraktion

9. november 2016

PRESSEMEDDELELSE:
 
Rammerne for en fortsat positiv udvikling af FUR Bryghus sikres med dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af køkken og restaurant.

FUR...
Læs mere
Ny tilladelse betyder beskyttelse af flere huse i Nørlev

3. november 2016

PRESSEMEDDELELSE:
 

Med en tilladelse til etablering af kystbeskyttelse på en 220 m. lang strækning ud for Morgenvej i Nørlev, er der nu udsigt til, at husene, som...
Læs mere
Dispensation baner vej for ny færge i Agger

26. oktober 2016

Med en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen kan der nu opføres et nyt færgeleje i Agger, så ny større færge kan lægge til.
Den eksisterende færge, der sejler mellem...
Læs mere
Bor du i kystzonen? Så kom til møde med Kystdirektoratet

14. oktober 2016

Det kan være svært at gennemskue, hvordan man skal søge, og hvad det kræver, hvis man for eksempel gerne vil have lov til at udvide sin terrasse ved sommerhuset i klitten,...
Læs mere
Kysten og stormflodsberedskabet er klar

7. oktober 2016

Der er efterår, og  stormsæsonen står for døren. Det ruster Kystdirektoratet sig til på den jyske vestkyst, hvor kysten overordnet set er i god stand.
Inden længe kan...
Læs mere
Kystdirektoratet får støtte fra EU til nyt projekt om oversvømmelse

5. oktober 2016

Kystdirektoratet kommer nu til at arbejde på nyt internationalt projekt, der forbedrer metoderne til at beskytte borgere og infrastruktur mod oversvømmelse og genopretter...
Læs mere
Kystanalyse giver nationalt overblik over behovet for beskyttelse af Danmarks kyster

22. september 2016

PRESSEMEDDELELSE
 
For første gang er risikoen for oversvømmelse og erosion langs Danmarks 7.300 km kystlinje kortlagt. Kystanalysen viser, at der bortset fra enkelte...
Læs mere
Stort fremmøde til informationsmøde om kysten i Nordjylland

19. september 2016

Flere end 100 borgere og et par hund deltog i mødet med Hjørring Kommune og Kystdirektoratet i Hirtshals den 16. september 2016.
Mødet havde til formål at sætte fokus...
Læs mere
Én farlig bunker mindre på Vestkysten

15. september 2016

PRESSEMEDDELELSE:
 
Det lykkedes i går aftes kl. 21.15 at få sprængt den sidste af de udpegede farlige bunkere på Vestkysten.

Med velplacerede stænger dynamit lykkedes...
Læs mere
2,2 mio. m3 sand beskytter nu den centrale del af Vestkysten

13. september 2016

PRESSEMEDDELELSE

Sommerens kystbeskyttelsesindsats på Vestkysten er nu afsluttet, så kysten er klar til den kommende stormsæson.

De store skibe, som har sejlet...
Læs mere
Ny e-ansøgning skal sikre hurtigere sagsgang

1. september 2016

Borgere, virksomheder og foreninger kan nu ansøge elektronisk, når det gælder forhold vedrørende strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder. Via www.kyst.dk er det...
Læs mere
Kystdialogen i Nordjylland fortsætter

31. august 2016

PRESSEMEDDELELSE

Erosion af kysten bringer bebyggelse tæt på havet i fare.

Det er naturligt genstand for bekymring, når huse trues af nedstyrtning. Senest i forbindelse...
Læs mere
Kystbeskyttelse ved Nørlev kan nu iværksættes

26. august 2016

PRESSEMEDDELELSE
 
Konstruktiv dialog har ført til, at Kystdirektoratet nu har kunnet give tilladelse til kystbeskyttelse på en 340 meter lang strækning ved Nørlev.
Grundejerne...
Læs mere
Esben Lunde Larsen og lokale politikere viste stor interesse for kystbeskyttelsesprojekt ved Agger

24. august 2016

Der blev fortalt om projektet og diskuteret kystbeskyttelse da miljø- og fødevareministeren mødtes med flere lokale politikere samt Kystdirektoratet i Agger mandag.
Det...
Læs mere
Sandfodring ved Agger holder havet i skak

22. august 2016

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tager til høfde 97 for at se et kystbeskyttelsesprojekt ved Agger.
Lidt nord for Agger i Vestjylland gnaver Vesterhavet...
Læs mere
Værdifuldt ERFA-møde med kolleger fra Schleswig-Holstein

19. august 2016

Forventningerne blev indfriet, da ledelsen i Kystdirektoratet 18.-19. august mødtes for at udveksle viden og erfaringer med kollegerne fra Landesbetrieb für Küstenschutz,...
Læs mere
Sommeren er højsæson for opmåling

4. august 2016

Kystdirektoratet opmåler hvert år hav, strand og klit på den jyske vestkyst for at følge udviklingen og for bl.a. at kunne planlægge kystbeskyttelse der, hvor det er...
Læs mere
Følg os på Facebook og Twitter

22. juli 2016

Kystdirektoratet er netop kommet på Facebook og Twitter. Følg os og få de seneste nyheder og andre nyttige informationer inden for søterritoriet, kyst, strand og klit.
www.facebook.com/kystdk
www.twitter.com/kystdk
Læs mere
Omlægning af klageadgang i kystbeskyttelsessager

5. juli 2016

Den 1. juli 2016 er en række nye bekendtgørelser under Kystdirektoratets ressort trådt i kraft. Dette betyder en omlægning af klageadgangen således, at klagesager på...
Læs mere
Projekt Ren Havn fremmer miljø og beskæftigelse i Esbjerg

1. juli 2016

En køreplan for oprensning af havnebassinerne i Esbjerg giver plads til en efterspurgt udvidelse af havnen og bidrager til rent havmiljø i 2025
Maskiner, der rydder...
Læs mere
I dialog med borgere på Nordsjælland

30. juni 2016

Kystdirektoratet har holdt møder med grundejerne på tre delstrækninger på Nordsjælland med henblik på at skabe robuste og langsigtede helhedsløsninger som kystbeskyttelse....
Læs mere
Kommende justeringer af regler om strandbeskyttelse

30. juni 2016

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 9. juni en aftale – Et Danmark i bedre balance - der blandt andet indebærer ændringer...
Læs mere
Flyskanning viser klittens styrke på Vestkysten

29. juni 2016

april i år er klitten langs den centrale del af den jyske vestkyst blevet skannet fra fly. Det sker for at få et detaljeret højdekort over terrænforholdene på stranden...
Læs mere
Digesyn på Lolland og Falster og i Syd- og Sønderjylland

27. juni 2016

Kystdirektoratet mødes to gange årligt med de private digelag i Syd- og Sønderjylland, på Lolland og på Falster for at vejlede om vedligeholdelse af digerne. Det sker for...
Læs mere
Sådan forholder det sig med kystbeskyttelse syd for Lønstrup

23. juni 2016

Kystdirektoratet skal afveje en række hensyn, når en kystbeskyttelsessag behandles efter lovgivningen. Blandt hensynene er påvirkning af nabostrækninger, fredningen,...
Læs mere
Særligt for dig med bolig tæt ved vandet

8. december 2015

Det er populært at bo tæt ved vandet med udsigt til hav og fjord, men det idylliske billede kan krakelere, hvis boligen trues af oversvømmelse eller erosion.
Ingen ønsker...
Læs mere
Kystdirektoratet deltager i to internationale projekter om klimatilpasning af kystbeskyttelse

2. december 2015

En af Kystdirektoratets kerneopgaver er at yde vejledning til borgere, myndigheder og politikere om blandt andet kystdynamik, kystbeskyttelsesmetoder og klimatilpasning....
Læs mere
Kystdirektoratet styrkes med 15 statslige arbejdspladser

1. oktober 2015

forbindelse med regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser "Bedre balance" vil ca. 15 medarbejdere blive flyttet til Kystdirektoratet i Lemvig. Det...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark