Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Afgørelser vedr. strandfodring på matr. nr. 1uæ, Krabbesholm, Skive Jorder, Skive Kommune - tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

24. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til terrænændring i form af strandfodring efter kystbeskyttelsesloven samt dispensation hertil i forhold til strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Afgørelsen kan findes under menupunktet ”Filer”.

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Ilse Gräber på igr@kyst.dk eller tlf. 41 22 37 72. Venligst opgiv sagsnr. 16/05085Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark