Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om bypass af rent oprenset sediment fra Sejerø Havn, Kalundborg Kommune

7. juni 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra indsejling og forhavn Sejerø Havn, Kalundborg Kommune.

Der søges om tilladelse til oprensning og bypass af 4.000 m3 oprensningssediment per år fra indsejling og forhavn til Sejerø Havn. Sejerø Havn ønsker at placere 4.000 m3 insitu materiale kystnært nedstrøms indsejling. Oprensning og bypass sker fra graveskib med hydraulisk gravemaskine.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §16b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger ca. 2,5 km nord for Natura-2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 5. juli 2017.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 17/01605.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark