Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Målsætning


Sidst opdateret: 12.9.11

Strategiens målsætninger

Strategien fortsætter den indsats, der blev sat i gang med den oprindelige kystbeskyttelseslov fra 1988 og den senere lovrevision fra 2006.
 
Målet er at sikre, at nødvendig kystbeskyttelse i Danmark kan udføres balanceret i forhold til behovet for at beskytte menneskeskabte værdier og bevarelse af natur- og landskabsmæssige værdier.

Strategien viderefører tankerne i kystbeskyttelsesloven om, at nødvendig kystbeskyttelse skal kunne gennemføres, men også at beslutningen overvejes i forhold til økonomiske, rekreative og naturmæssige hensyn. 

Redskaberne til at gennemføre strategien vil først og fremmest bestå af en øget indsats med formidling, rådgivning og øget samarbejde med de relevante interessenter. Men også at det gøres på en måde, så kystbeskyttelsesloven overholdes.

Målsætninger

  • For at kystbeskyttelse i fremtiden kan fungere bedst muligt i krydsfeltet mellem beskyttelse af menneskeskabte og natur- og landskabsmæssige værdier, skal den udføres optimeret, langsigtet og ud fra en helhedsbetragtning og ikke mere end nødvendigt. Der skal anvendes bløde løsninger frem for hårde konstruktioner, og kystbeskyttelsen skal foretages i rette tid. Det er afgørende, at kystbeskyttelsen ud fra en samlet betragtning passer til det, den skal beskytte.
  • Kystbeskyttelse skal så vidt muligt udføres som projekter for flere ejendomme, og der skal ske en bedre tilpasning af individuelle kystbeskyttelser til en større kyststrækning. Det vil være afgørende, at der indtænkes oprydning i uhensigtsmæssige og uvirksomme anlæg, når der anlægges nyt.
  • Fremadrettet skal der være øget indsats med rådgivning, fokus på bedre planlægning og samarbejde i forbindelse med kystbeskyttelse og aktiviteter, som vil kræve kystbeskyttelse.

"...en helhedsløsning udføres på baggrund af en helhedsbetragtning af den pågældende kyststrækning og kræver samarbejde..."

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark