Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Downloads fra DKK 2013


Sidst opdateret: 4.5.15
Her på siden kan du finde og downloade en del af de forskellige powerpoints og posters, der blev præsenteret på Dansk Kystkonference 2013 i Køge.
 
Begge typer er konverteret til pdf-filer, og de kan downloades i boksen 'Filer' til højre. På grund af ophavsrettigheder kan der være præsentationer, der ikke er lagt ud.
 
De enkelte sessions med oplægsholdere er i overskrifter således:

Session 1: Udenlandske key-notes

Coastal Flood Defence in a Changing Climate: The Schleswig-Holstein Approach
v/ Jacobus Hofstede, Schleswig-Holstein, Tyskland

How England adapts as the Coast
v/ Nick Hardiman, Environment Agency, UK

Session 2: Kommunerne og deres kyster

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå og Sletten havne
v/ Christian Peter Ibsen, Fredensborg Kommune

Kystbeskyttelsesprojekter på småøer – Et eksempel fra Omø
v/ Thomas Christensen, Slagelse Kommune

Bæredygtig kystudvikling i praksis – EU Interreg IVB project SUSCOD
v/ Mikkel Østergård, Region Sjælland

Oversvømmelsesproblematikken på Lolland
v/ Dan Raahauge, Lolland Kommune

Session 3: Helhedsorienterede betragtninger

Klimatilpasning i kystzonen
v/ Kåre S. Jakobsen, Naturstyrelsen

Vejen frem mod helhedsløsninger
v/ Winnie Vestergård, Kystdirektoratet

Realiseringen af Køge Bugt Strandpark
v/ Jan Dietrich, NIRAS

Session 4a: Formidling og planlægning

Højvandsbeskyttelse af Korsør - UDFORDRINGER.
v/ Jan Dietrich, NIRAS og Merete Hvid Dalnæs, Slagelse Kommune

Greve Kystplan - Fremtidens borgerdreven kystplanlægning
v/ Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard

Dialogmetoder og borgerinddragelse i klimaplanlægningen, Kalundborg Kommune
v/ Søren Gram, Teknologirådet

Præsentation af Stormrådets nye erstatningsordning
v/ Poul Jensen, Stormrådet

Planlægning for kystområdet i Aarhus Kommune
v/ Birte Gersbøll, Aarhus Kommune

Tværfaglig klimatilpasning i oversvømmelses-truede Aabenraa
v/ Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA

Session 4b: Søterritoriet og forvaltning

Administration af søterritoriet
v/ Laura Storm Henriksen, Kystdirektoratet

Invasive stillehavsøsters i danske farvande: hvor stort bliver problemet og hvad betyder det i forhold til anvendelse af kystområder
v/ Per Dolmer, Orbicon

Fremtidig forvaltning af kysterne med fokus på kombinationen af klimatilpasning og biodiversitet
v/ Marco Brodde, DOF

Forvaltning af broer i en østjysk fjord
v/ Ib Clausen, Kolding Kommune

Femern Bælt: Design af rekreative områder, nye natur- og landskabselementer
v/ Jørgen Becker-Christensen, Schønherr A/S

Udfordringer ved inddragelse af frivillig med-finansiering til kystbeskyttelse af sommerhuse
v/ Ivar Sande, Varde Kommune

Session 4c: Risikohåndtering i kystzonen

Integration af lokale sætninger i klimatilpasning og risikokortlægning
v/ Niels Broge, Geodatastyrelsen

Udbygning af Thyborøn Havn
v/ Sten Esbjørn Kristensen, DHI

Erosionsatlas for de danske kyster
v/ Asger Bendix Hansen, DHI

Udvidelse af Hanstholm Havn
v/ Anders Helkjær, Grontmij A/S

Nissum Fjord-modellen, slusepraksis i Thorsminde og regulering af vandstand og saltholdighed I Nissum Fjord
v/ Morten Holtegaard Nielsen, DTU

Etablering af højvandssluse og pumpestation i Aarhus midtby
v/ Ole Helgren, Aarhus Kommune

Session 5: Fremtidens kyster

Resilience: Turning Challenges into Assets
v/ Maria Tranebæk, MAP Architects

Fremtidens kyster - sådan skal de se ud!
v/ Kjeld Hansen, forfatter

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark