Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vind og vejr på Vestkysten i foråret 2015


Sidst opdateret: 3.7.15

Det er kun sjældent stille vejr Vestkysten, men foråret 2015 har været særligt blæsende. Desuden har vindretningen været næsten udelukkende fra vest.

Tal fra Dansk Metrologisk Instituts hjemmeside viser, at det for eksempel i perioden 1.3 2014 til 31.3.2014 ud for Hvide Sande blæste med en middel vind på 6 m/s. Den højeste målte vind var 23,1 m/s. Til sammenligning var tallene for den tilsvarende periode i 2015 henholdsvis 6,5 m/s og 25,3 m/s. Ved Blåvandshug var tallene 6,2 m/s og 25,3 m/s i 2014, mens de var steget til 7,5 m/s og 27,3 m/s i 2015.

Kystdirektoratets egen bølgemåler har målt både bølgehøjde og vindretning ud for Fjaltring.

De to bølgeroser (grafisk visning af bølgeopmålingsdata) viser, at der i første halvdel af 2015 har været færre dage med stille vejr med bølger under én meter. Kun ca. hver fjerde dag har bølgerne holdt sig under én meter, hvor det tilsvarende tal var næsten hver anden dag i 2014. Det har desuden medført, at bølgerne har været højere med flere bølger over fem meter i 2015.

Man kan derudover læse af de to bølgeroser, at bølgerne og dermed vinden i 2015 stort set kun er kommet fra vest.

Disse forhold har gjort arbejdet på Vestkysten i første halvdel af 2015 udfordrende for blandt andet sandfodring og fjernelse af bunkers. Sidstnævnte kræver bølger på højest en halv meter, samt vind fra øst.

Bølgerose, der viser bølger og vindretning ud for Fjaltring forår 2015
Bølgerose, der viser bølger og vindretning ud for Fjaltring forår 2015
Bølgerose, der viser bølger og vind ud for Fjaltring forår 2014
Bølgerose, der viser bølger og vind ud for Fjaltring forår 2014
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark