Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)


Sidst opdateret: 14.11.14

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)

For kystbeskyttelsesanlæg og anlæg på søterritoriet skal der foretages en screening om anlægget er VVM-pligtigt. For kystbeskyttelses anlæg på land screener den lokale kommune, om anlægget er VVM-pligtigt. For anlæg på søterritoriet foretager Kystdirektoratet screeningen.

VVM ved kystbeskyttelse

VVM på søterritoriet
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark