Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Risikoanalyse på Vestkysten og i Vadehavet


Sidst opdateret: 28.2.17
De parametre, som bestemmer vandstands- og bølgeforhold under en stormflod og et diges eller en klitrækkes modstandskraft, er forbundet med usikkerhed. Beregningen af dige- og klitstyrke bør derfor foregå med statistiske metoder. I dette projekt er der for et Vadehavsdige og for en klitstrækning på Vestkysten gennemført en styrkeberegning med statistiske metoder og med anvendelse af den nyeste viden om vandstands- og bølgeforhold og dige- og klitstyrke. 

En af svaghederne ved den nu anvendte metode til design af diger er, at klæglagets tykkelse og kvalitet ikke kan inddrages i beregningerne. Det har derfor været et delmål at opstille en metode til beregning af klægstyrken. 

For Ribe kog og området omkring Ringkøbing Fjord er der gennemført en risikoberegning. Ved en risikoberegning faslægges den gennemsnitlige årlige skade i kr. ved at beregne indstrømningen for de helt ekstreme og meget sjældne vandstande og estimere den tilhørende skade i baglandet
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark