Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Risikostyringsplaner


Sidst opdateret: 21.12.15

Efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede EU, at alle medlemslande skal lægge planer for imødegåelse af ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi.

I Danmark skal kommuner, hvor der er områder, der er udpeget, udarbejde en risikostyringsplan. Der er udpeget 10 områder i henhold til direktivet (se plantrin 1), der omfatter 22 kommuner. De 22 kommuner er placeret inden for to af de fire vanddistrikter: Vanddistrikt Jylland og Fyn samt Vanddistrikt Sjælland. Der findes yderligere to vanddistrikter: Bornholm og et internationalt distrikt ved den dansk/tyske grænse.

Oversvømmelse som her i Lemvig skal imødegås med risikostyringsplanerne.
Oversvømmelse som her i Lemvig skal imødegås med risikostyringsplanerne.

Hver kommune har på baggrund af den statsligt udarbejdede kortdata udarbejdet en risikostyringsplan. Staten samler de udarbejdede risikostyringsplaner på vandistriktsniveau.

De 20 risikostyringsplaner samles og indrapporteres derfor i 2 risikostyringsplaner, henholdsvis otte planer for Vanddistrikt Jylland og Fyn, og tolv planer for Vanddistrikt Sjælland.

De samlende risikostyringsplaner er alene en sammenfatning af indholdet i de kommunale risikostyringsplaner. De to risikostyringsplaner på vanddistriktsniveau bliver offentliggjort her på siden senest d. 22.december 2015. Se under Filer.

De kommunale risikostyringsplaner skal fremadrettet revideres hvert 6. år.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark