Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Sådan søger du dispensation fra klitfredningslinjen


Sidst opdateret: 7.7.16

Ansøgning om dispensation

Vil du søge om en dispensation fra klitfredningslinjen, skal din ansøgning indeholde:

  • en beskrivelse af det du søger om, fx. materialer, farver, dimensioner osv.
  • en tegning af projektet
  • et kort eller kortskitse, der viser projektets placering
  • adresse og matrikelnummer
  • en begrundelse for projektet

Ansøgningen skal sendes til kdi@kyst.dk. Skriv gerne "Ansøgning om dispensation fra klitfredningslinjen" i emnefeltet.

Giver en ansøgning behov for yderligere oplysninger, vil Kystdirektoratet kontakte dig for at få ansøgningen suppleret.

Hvis du har spørgsmål, inden du sender din ansøgning, kan de også sendes til kdi@kyst.dk.

Klitfredningslinjen administreres særdeles restriktivt, og der gives kun undtagelsesvis dispensation. Kystdirektoratets afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Se om din ejendom er inden for klitfredningslinjen

Danmarks Miljøportal har kortmaterialet "arealinformation". Klik på "Bygge- og Beskyttelseslinjer (GST) / Klitfredning og zoom ind på kortet for at se, hvor klitfredningslinjen løber på din ejendom.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark