Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Samarbejde og planlægning


Sidst opdateret: 21.10.14
Nordsjællandsk kyststrækning
Nordsjællandsk kyststrækning
Der skal gøres en målrettet indsats for, at kystbeskyttelse udføres som projekter til beskyttelse af flere ejendomme. 

Ved udførelse af sådanne projekter er det muligt at planlægge, projektere og fordele udgifter ud fra de interesser, der er til stede på en større strækning, herunder eventuelt også det bagland som måtte nyde godt af projektet. 

Dette giver større muligheder for at gennemføre helhedsløsninger, som giver den bedste kystbeskyttelse og højner kystkvaliteten ved at øge de natur- og landskabsmæssige, æstetiske og særligt de rekreative værdier.

De større projekter gennemføres enten med kommunen som drivkraft gennem kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, eller ved at flere grundejere, f.eks. gennem en grundejerforening, går sammen om at kystbeskytte en fælles strækning.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark