Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Samfundsøkonomiske analyser


Sidst opdateret: 6.11.14

Kystbeskyttelsesbehov - belyst ved samfundsøkonomisk analyse samt oversvømmelsesdirektiv

Fremtidige klimaændringer forudses, at medføre større pres på landets kyster med behov for forstærkning af eksisterende kystbeskyttelse samt nyanlæg af kystbeskyttelse på andre strækninger.
  Det forudses, at risikobegrebet i stadigt højere grad vil komme til at spille en rolle i dimensionering af kystbeskyttelsen samt beslutning om og prioritering af kystbeskyttelsesindsatsen.

Risikoen er et udtryk for værdien af de potentielle skader en given oversvømmelse vil kunne medføre, men tager samtidigt hensyn til sandsynligheden for, at en sådan oversvømmelse vil indtræffe.

Transportministeriet har opstillet en manual for samfundsøkonomiske analyser, som angiver de overordnede retningslinjer. Kystdirektoratets rapport opstiller et praktisk værktøj for beregningen, bl.a. med angivelse af anvendelige skadesfunktioner på forskellige skadestyper afhængig af oversvømmelsens omfang.

I 2009 blev det planlagt, at implementere EU’s oversvømmelsesdirektiv. I rapporten er der givet forslag til, hvordan kravene til direktivet praktisk vil kunne opfyldes. Dog falder kravet om risikostyringsplaner uden for målsætningen for arbejdet med denne rapport.

Endelig er der foretaget et par case-studier for henholdsvis Løgstør By og Dalby Bugt som eksempler på metodernes anvendelighed.

Hele rapporten
Case Dalby bugten
Tilknyttet fil:    Dalby bugt (3421 Kb)
Case Løgstør by
Tilknyttet fil:    Løgstør by (3274 Kb)
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark