Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Sedimenttransport


Sidst opdateret: 1.9.15

Sedimenttransport

De danske kyster påvirkes og formes af vejret. Især bølgerne har stor betydning for en kyst udseende. Bølger formes af vindens friktion med havoverfladen og deres størrelse afhænger af vindens styrke, hvor lang strækning vinden har blæst over vand og af dybden.

Rammes en kyst af mange bølger, dvs. af megen bølgeenergi, i løbet af et år kan kysten hurtigt ændre udseende. Især hvis bølgerne rammer kysten i en skrå vinkel, kan der føres store mængder sediment (sand, ler, grus og sten) langs med kysten fra et sted til et andet. Sandtransporten i Danmark varierer mellem 0 og 2,5 mio. m³ pr år. Det er derfor vigtigt at vide, hvor stor den langsgående sedimenttransport er når der kystplanlægges. Kystdirektoratet har overslagsmæssigt beregnet, hvor stor bølgeenergien er langs de Danske kyster. Oplysninger med de beregnede bølgeenergier kan findes under siden med bølgeenergi.

Den resulterende bølgeenergivektors vinkel med kystlinien er en god indikator for, hvilken retning den langsgående sedimenttransport har langs kysterne. De beregnede transportretninger kan ses her på vores kystatlas.
Ønskes en mere præcis og detaljeret beregning af sedimenttransporten og retningen på en given kyst, kan det gøres ved hjælp af computermodeller. Beregningerne eller målinger kan eksempelvis udføre af rådgivende ingeniørfirmaer, hvoraf flere danske firmaer er international anerkendte i sådanne beregninger.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark