Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Sikkerhed mod gennembrud


Sidst opdateret: 20.10.14
Sikkerheden mod gennembrud af klit eller dige til de lavtliggende områder i baglandet skal på hele strækningen være mindst 100 år.

Det vil sige, at kysten skal kunne klare en storm, der i gennemsnit optræder med 100 års mellemrum. Det svarer til en 100 års vandstand. I tabellen er vist hvor høj en vandstand, det svarer til.
 
Ud for Thyborøn by er kravet 1000 års sikkerhed.
Lokalitet 100 års vandstand 1000 års vandstand Vandstand 8. januar 2005
Thyborøn kyst 261 290 263
Thorsminde kyst 271 300 Ingen måling
Hvide Sande kyst 330 390 303
Sikkerheden opnås ved at have en tilstrækkelig højvandsbarriere. Som en tommelfingerregel kan angives, at klittens bredde i den højde, som svarer til 100 års vandstanden (1000 år ved Thyborøn), skal være mindst 40m ved en sandklit og 30m, hvor der er en skråningsbeskyttelse indbygget i klittens forkant.

Vestkystens landhøjder

Udsnit af højdekort
Udsnit af højdekort
Vi har visualiseret højdeforholde langs hele Vestkysten i en række kort, så borgere og andre interesserede selv kan se højdeforholdene i deres område og dermed beskyttelsen.
 
Kortene er udfærdiget på baggrund af laserscanninger i 2010.
 
Vælg selv en pdf-fil med et kort for dit lokalområde i rubrikken 'Filer'.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark