Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Søg om kystbeskyttelse


Sidst opdateret: 31.1.18

Regeringen og kommunerne har den 1. juni 2017 indgået aftale om, at kommunerne skal være myndighed og overtage opgaven med at sagsbehandle ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse.

Inden dette bliver aktuelt, skal der blandt andet laves en ændring af kystbeskyttelsesloven.

Du skal derfor indtil videre fortsat søge om tilladelse til kystbeskyttelse i Kystdirektoratet. Vi vil informere her på hjemmesiden, når opgaven overgår til kommunerne.

Se evt. mere her.

Hvornår skal der søges om tilladelse?

Etablering, ændring eller genoprettelse af kystbeskyttelse samt ændringer af terrænet må kun udføres efter tilladelse af Kystdirektoratet.  Vedligeholdelse af lovlig anlagt kystbeskyttelse kan ske uden tilladelse, da ejeren af kystbeskyttelsen har pligt til at holde det i god og forsvarlig stand. 

Som udgangspunkt skal der altid søges om tilladelse, når der er tale om:
  • etablering af ny kystbeskyttelse
  • ændring af eksisterende kystbeskyttelse, hvor anlægget ændres mht. opbygning, dimensioner og/eller materialevalg
  • genopretning af eksisterende kystbeskyttelse, hvor anlægget på grund af manglende vedligeholdelse ikke længere har kystbeskyttende virkning
  • ændringer af terrænet, der kan have indflydelse på kystens udvikling, f.eks. udlægning af materiale eller gravning på stranden.

I tilfælde, hvor det er svært at skelne mellem vedligeholdelse, genopretning og ændring af kystbeskyttelse, kan der rettes henvendelse til Kystdirektoratet, som vil foretage en vurdering af anlæggets tilstand.

Kystdirektoratet har stor viden om kyster og deres udvikling samt forskellige kystbeskyttelsesmetoder, og vi vejleder gerne om mulige kystbeskyttelsesløsninger på konkrete ejendomme. Vi må som myndighed ikke udarbejde detaljerede projekter, men yder alene rådgivning af vejledende karakter.  

Sådan søger du

Ved ansøgning om tilladelse til at etablere eller ændre kystbeskyttelse eller foretage terrænændringer skal du anvende et ansøgningsskema.

Når Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning, der indeholder alle de nødvendige oplysninger, starter Kystdirektoratets behandling af sagen.
 
Du er altid velkommen til at rette henvendelse angående ansøgningsskemaer og formularer samt vejledninger til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller på e-mail kdi@kyst.dk.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark