Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Staben


Sidst opdateret: 3.5.17

Staben har som opgave at sikre det strategiske, HR-mæssige og økonomiske fundament for de opgaver, Kystdirektoratet varetager. Det skal ses i samspil med den politiske bevågenhed og samfundets efterspørgsel.

Staben består af medarbejdere med meget forskellige kompetencer, og der arbejdes bredt med både strategiske, politiske og administrative opgaver.

Stabens opgaver kan kort opsummeres sådan:

Vi arbejder med forretningsstrategier og forankringen af fælles strategiske projekter.

Vi arbejder med resultatkontrakt og årsrapport.

Vi arbejder tæt sammen med Miljøministeriet på det politiske område - herunder betjening af ministeren.

Vi arbejder med forskellige styringsmekanismer, hvor opgaven er i centrum med en rød tråd til Kystdirektoratets mange opgaver. Vi tilrettelægger og er ansvarlig for det overordnede budget, kontrollerer delbudgetter og udvalgte områder i hele Kystdirektoratet. Vi gennemfører finanslovsprocesser, aktstykker m.v. med Miljøministeriet og Finansministeriet.

Vi arbejder med regnskab, ressourceregistrering, rejsesystem, løn m.v.

Vi udarbejder forskellige ledelsesinformationer til brug internt og eksternt.

Vi arbejder med HR, løn- og personalepolitikker, rekruttering, personalejura samt overenskomster og lokalaftaler.

Vi arbejder med Kystdirektoratets interne og eksterne kommunikation.

Vi udarbejder Kystdirektoratets IT-strategier, både administrativt og fagligt.

Vi arbejder med ESDH, reception og IT-drift.

Vi sørger for sund mad i kantinen og sociale tiltag samt de fysiske lokalers vedligeholdelse og udseende.


Jakob From Høeg

Administrationschef for Staben
Medlem af ledelsen i Kystdirektoratet
 
 
Kystdirektoratets kontaktinformationer:
Telefon: 99 63 63 63
 

Lene Spanggaard

Direktionsfuldmægtig

Telefon: 91 33 84 38
E-mail: lsp@kyst.dk

 

Jette Stensgaard

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Telefon: 91 35 74 32
E-mail: jst@kyst.dk
 

Jane Toft Olufsen

Kommunikationsmedarbejder

Telefon: 41 22 37 70
E-mail: jto@kyst.dk
 

Lykke Feld

Fuldmægtig

Telefon: 20 84 98 42
E-mail: lfe@kyst.dk

Birgit Byskov Kloster

Teknisk designer
 
Telefon: 91 33 84 34
E-mail: bbk@kyst.dk

Ragnhild Kørschen

Grafisk designer

Telefon: 91 33 84 39
E-mail: rk@kyst.dk
 

Thomas Qvist Møller

HR-partner

Telefon: 20 46 57 54 
E-mail: tqm@kyst.dk

Dorthe Kallesøe Jensen

HR-fuldmægtig

Telefon: 91 35 74 30
E-mail: dj@kyst.dk

 

Helle Dyrberg Kragelund

HR-medarbejder

Telefon: 91 35 74 31
E-mail: hdk@kyst.dk

Lars Bruun Jensen

Chefkonsulent, økonomi

Telefon: 25 41 97 50
E-mail: lbj@kyst.dk

 

Søren Nielsen

Regnskabschef

Telefon: 29 13 40 71
E-mail: son@kyst.dk

Sonja Koldsø Mortensen

Økonomifuldmægtig

Telefon: 91 35 74 33
E-mail: skm@kyst.dk

 
 

 

Pia Yvonne Stokholm

Regnskabsmedarbejder

Telefon: 91 35 74 35
E-mail: prs@kyst.dk

 

Vibeke Lund

IT-projektleder
 
Telefon: 29 13 40 89
E-mail: vlu@kyst.dk

Mats Sellner

IT-Senior konsulent

Telefon: 22 72 33 56
E-mail: ms@kyst.dk

Jesper Krogshede Sørensen

IT-driftskonsulent

Telefon: 91 35 74 37
E-mail: jks@kyst.dk

 

Ejler Kærvang

IT-medarbejder

Telefon: 23 28 58 60
E-mail: ejk@kyst.dk

Lars Slavensky

Projektleder ESDH

Telefon: 21 63 28 64
E-mail: lsl@kyst.dk

 

Mette Riis Hansen

Kontorfuldmægtig, Reception/ESDH

Telefon:
91 35 74 39
E-mail: mrh@kyst.dk

 

Dorthe Lauritzen

Kontorfuldmægtig

Telefon: 40 44 15 33
E-mail: dla@kyst.dk

Rikke Viborg

Kontorfuldmægtig

Telefon: 20 89 22 30
E-mail: rvi@kyst.dk

Vibeke Kragelund

Kontorfuldmægtig

Telefon: 20 93 35 92
E-mail: vik@kyst.dk

Helene Heimann Krogh

Kantineleder 

Telefon: 91 35 74 40
E-mail: hhk@kyst.dk

 

Dorthe Vesterdal Vinther

Kantinemedarbejder

Telefon: 91 35 74 41
E-mail: dvv@kyst.dk
 
 

Jytte Jensen

Kantinemedarbejder

E-mail: jyt@kyst.dk

Mette Johansen

Serviceassistent

E-mail: mjo@kyst.dk

Aster Tesfit Gherbray

IGU-elev
 
E-mail: atg@kyst.dk

Vilhelm Bjerg Madsen

Pedel
 
Telefon: 2541 9765
E-mail: vbm@kyst.dk

     

    Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
    Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

    Webdesign & CMS by MCB Denmark